Mimořádná veterinární opatření –

mohlo by Vás zajímat….

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území České republiky.

Antiparazitární léčba spárkaté zvěře se letos v celé České republice kvůli africkému moru prasat neuskuteční!

VÍCE ČTĚTE ZDE..   Mimořádná veterinární opatření

Vyjádření Státní veterinární správy k novým mimořádným veterinárním opatřením zakazujícím použití antiparazitárních přípravků k léčení spárkaté zvěře.

www.svscr.cz/svs-letos-zakazuje-osetrovani-sparkate-zvere-proti-parazitum

 

Výzva VŠEM OKRESNÍM MYSLIVECKÝM SPOLKŮM

Vážené jednatelky, vážení jednatelé,

v návaznosti na vydané mimořádné veterinární opatření, na jehož základě se všem uživatelům honiteb zakazuje používání přípravků proti parazitům u spárkaté zvěře

VÁS ŽÁDÁME O NAHLÁŠENÍ SKUTEČNOSTI, ŽE JSTE TYTO PŘÍPRAVKY JIŽ ZAKOUPILI A ZAPLATILI.

Další informace naleznete v emailové adrese příslušného OMS.

zdroj ČMMJ

XI. Hanácká národní výstava psů 13. – 14.1.2018 Výsledky

VÝSLEDKY ze soboty, 13.1.2018

MMO (DO ani VMO neměli na výstavě zastoupení)

rozhodčí Václavík Miroslav 

třída mladých Clif z Romanova chovu Putala Martin Velmi dobrý2
třída mladých Cyrrus Z Lesa Královce Vebrová Pavla Výborný1, CAJC, BOJ, BOS
mezitřída Alfi Anisok Hejlová Kristýna Neposouzen
třída mladých Claire z Lesa Královce Midrlová Stanislava Výborný1, CAJC
třída pracovní Aida z Romanova chovu Dovol Václav Výborný1, CAC, NV, BOB
třída pracovní Bazalka z Olšoveckých potůčků Bezděková Pavla Výborný2

SOUTĚŽ “RARITA 2018 SPECIÁL – JELENI”

Mohlo by vás zajímat…

Redakce Světa myslivosti letos pořádá speciální variantu soutěže o nejzajímavější trofej. Je tu soutěž “RARITA 2018 SPECIÁL – JELENI”!

Pravidla soutěže „Rarita 2018 speciál – jeleni“
– Soutěže se může zúčastnit každý myslivec z České republiky a Slovenska, jenž zašle (elektronicky či klasicky poštou) do redakce Světa myslivosti fotografii jelena evropského s raritní trofejí, kterého ulovil v české nebo slovenské honitbě.
– K fotografii soutěžící připojí následující údaje: své jméno a příjmení, název honitby, v níž byl jelen uloven, druh honitby (volná nebo obora), datum ulovení, věk uloveného jelena a své kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo, e mail).
– Soutěž má jediné kolo. Uzávěrka přihlášek je 12. února 2018.
– Vizuální hodnocení trofejí provede desetičlenná porota. Porotci budou hodnotit trofeje individuálně, každé trofeji udělí počet bodů na stupnici 1–10. Body udělené jednotlivými porotci se sčítají. Vítězkou soutěže se stane trofej s nejvyšším bodovým součtem. Výsledky budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 4/2018.
– Svou vítěznou trofej vyberou z kolekce přihlášených trofejí také čtenáři. Od 15. února do 15. března 2018 budou snímky všech přihlášených trofejí zveřejněny na internetové stránce www.silvarium.cz. Ve Světě myslivosti č. 3 bude otištěn kupón, jímž budou moci čtenáři hlasovat. Zvítězí trofej s nejvyšším počtem hlasů.

AMP e-mail od předsedy ČMMJ Ing. Jiří Janoty

Dovolím si Vám zprostředkovat e-mail od pana předsedy ČMMJ Ing. Jiřího Janoty týkající se rozšíření AMP

Ing. Jiří Janota
předseda                                                                                                                                                                                                                                     Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Tel: +420 221 592 961
Email: cmmj@cmmj.cz
Web: www.cmmj.cz

5.1.2018

Vážení kolegové myslivci,

v posledních dnech jste se dozvěděli o rozšíření AMP mimo oplocenou zónu v oblasti okresu Zlín. Pro ty z Vás, kteří jste doufali, že se šíření AMP podaří zastavit uvnitř elektrických a pachových ohradníků, je to jistě smutné zjištění. Již dříve jsem publikoval, že jsem k této snaze spíše skeptický. Jsem přesvědčen, že ani trvalé oplocení drátěným plotem by toto šíření nemohlo zastavit, vzhledem k nacházejícím se obcím a s tím související nutné průchodnosti území v dané oblasti. Současně jsem Vás požádal o zintenzivnění lovu černé zvěře v celé republice. Blíží se doba, kdy si řekne většina z Vás, kam až AMP postoupí a jaké případné důsledky bude mít toto šíření pro Vás samotné a pro myslivost v ČR vůbec. Věřte mi, že bude. Na základě poznatků z Polska, Ukrajiny, Ruska, Běloruska a z Pobaltských rebublik můžu říci, že pro populaci černé zvěře opravdu zdrcující. Ty z Vás, kteří si myslíte, že jde jen o nafouknutou bublinu, ubezpečuji, že o zveličování problému nejde. Je potřeba si uvědomit, že současně s úhynem černé zvěře dojde nejpravděpodobněji k rozšíření nákazy ve velkochovech prasat a i v individuálních domácích odchovech v ČR. S tímto souvisí významé ekonomické ztráty nejenom u těchto chovatelů, ale i s výrazným negativním dopadem pro státní kasu.

Chtěl bych poděkovat těm myslivcům, kteří si tento stav uvědomili a zintenzivnili lov černé zvěře ve svých honitbách. Vás, kteří si stále myslíte, že se Vás to nedotkne, mohu pouze varovat před tím, co nastane téměř s jistou pravděpodobností. Bachyně a větší kusy černé zvěře, které neustále chráníte “obehranou písničkou” o nestřílení matek při individuálních a hlavně společných lovech, budete nejspíše v brzké době sbírat do igelitových pytlů a následně dopravovat za pomoci určených osob do kafilerních boxů k nutné likvidaci. Nemohu dnes předjímat, jaké rozhodnutí padne ze strany státních institucí. V pátek 5.1.2018 zasedá opět krizový štáb na Ústřední veterinární správě k dané situaci. ČMMJ je opět na toto zasedání přizvána. Jedním z našich návrhů bude mimo jiné i opětovné navrácení zástřelného pro lovce černé zvěře v letošním roce. Vzhledem k závažnosti celé situace budeme podávat návrh ministru zemědělství, aby v nasledujícím období okamžitě zasáhl do způsobu obhospodařování zemědělských pozemků v ČR. Pokud si odpovědní činitelé uvědomí vážnost celé situace, musí si současně uvědomit také příčiny tohoto stavu. V následujícím týdnu proběhne na ústředí ČMMJ jednání za přítomnosti oslovených odborníků z ČR a SR, kteří by svými praktickými, odbornými a vědeckými zkušenostmi mohli přispět k návrhu řešení tohoto významného problému. Se závěry tohoto jednání a s návrhy řešení ze strany ČMMJ neodkladně seznámíme MZe a SVS a další dotčené instituce. Současně budeme také informovat mysliveckou veřejnost.

Pokud si ovšem většina z Vás, uživatelů, nájemců a vlastníků honiteb, neuvědomí vážnost situace a nezačne černou zvěř bez ohledu na počet, věk i pohlaví okamžitě lovit na celém území ČR, je snaha o řešení tohoto problému téměř mizivá. Způsob zemědělského hospodaření je na jedné straně jedním z hlavních faktorů nárůstu stavu černé zvěře. Na straně druhé si je nutno přiznat, že neustálé dlouhodobé podceňování výzev ke změně způsobu obhospodařování a lovu černé zvěře ze strany myslivců, stejnou měrou přispěla k této situaci. Pouze okamžité radikální řešení přemnožené populace černé zvěře může napomoci k zastavení šíření této choroby. Zdůrazňuji slovo radikální.

Znova si dovolím zopakovat. Pokud nebudeme lovit veškerou černou zvěř, kterou potkáme, s jistotou budeme sbírat.

Státní instituce ve snaze k zamezení šíření této nákazy mohou přistoupit i k daleko radikálnějšímu řešení. Pokud myslivci nenapomohou k zcela zásadnímu snížení stavů černé zvěře v našich honitbách, dá se předpokládat, že černou zvěř na celém území nebudou lovit jen současní uživatelé, vlastníci a nájemci honiteb.

Nemohu a nechci předjímat závěry z následujících jednání dotčených organizací. Vždy jsem tvrdil, více hlav, více rozumu a čím více praktických zkušeností, tím lépe. Pokud ví někdo z Vás, jak zastavit šíření této choroby bez radikálního řešení snížení stavů černé zvěře, budu velice potěšen, pokud se ozvete s konstruktivním návrhem na adresu predseda@cmmj.cz.

Ing. Jiří Janota
předseda

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Tel: +420 221 592 961
Email: cmmj@cmmj.cz                                                                                                                                                                                                                        pracoviště: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4
sídlo: Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1