stánek KDO na výstavě Natura Viva 2018 v Lysé nad Labem

Vážení členové KDO,

Na letošní výstavě probíhající od 23. do 27. května v Lysé nad Labem budeme mít své zastoupení! Od středy do neděle vás, i Vaše čtyřnohé kamarády rádi přivítáme v našem stánku. V pátek a sobotu bude probíhat přehlídka loveckých psů kde i KDO bude předvádět všechna plemena, které zaštiťuje. Během celé výstavy se ve stánku budete potkávat s našimi členy, kteří společně se mnou budou návštěvníkům k dispozici.

Výstava Natura Viva je odborná výstava, na níž se soustředí takřka všechny významné firmy podnikající v oborech myslivosti, rybářství, včelařství a kde jsou take zastoupeny některé kluby loveckých plemen. Více o výstavě ZDE

Pokud v této záležitosti budete mít jakýkoli dotaz, kontaktujte mě…

Tisková zpráva ČMMJ k situaci v Polsku

Tisková zpráva ČMMJ k situaci v Polsku

Přijde Polsko o tradiční myslivost?

V Polsku je v těchto dnech v legislativním procesu novela zákona o myslivosti, která přináší výrazná omezení myslivecké činnosti

Tisková zprávaTlak ochránců bojujících za práva zvířat se v Polsku vystupňoval natolik, že byla téměř schválena novela zákona o myslivosti významně negativně omezující působení myslivců jako hospodářů v krajině. Připravili jsme komentář k chystaným změnám a zamyšlení, co by podobná omezení znamenala u nás. Jedná se o jednoznačně nesystémový krok, který prakticky znemožňuje nadále hospodařit se zvěří jako přirozenou složkou prostředí.

Celé znění tiskové zprávy naleznete níže v přiložených dokumentech.

 TZ ČMMJ – Legislativní změny v Polsku

Nové zákony a omezení myslivosti v Polsku

Možná jste slyšeli o nových zákazech a omezení myslivců a kynologů v Polsku.

Naši kolegové v Polsku jsou touto novelizací šokováni, protože doslova ničí dlouhodobé polské lovecké tradice, kulturu a metody.

V první řadě bych vyzdvihla změny v kynologii

1. Zákaz narušení volně žijících zvířat v případě, že se nejedná o lov
Výsledek: Novela zabraňuje kynologům účinně vycvičit a vyzkoušet své lovecké psy a sokolníkům výcviku jejich dravých ptáků – činnost, kterou UNESCO globálně uznává jako “nehmotné kulturní dědictví”.

V několika dalších bodech nabízím shrnutí Bohumila Straky

1) omezení výcviku psů a sokolnictví
2) Ministr životního prostředí bude jmenovat a odvolávat předsedu myslivecké organizace, což je de facto “zestátnění” a nepřípustný zásah do samosprávné myslivecké organizace. Představme si, že by předsedu našeho spolku Českomoravská myslivecká jednota Ing. Jiřího Janotu odvolával ministr ŽP Richard Brabec, kdykoliv se mu něco znelíbí nebo když “nejde na ruku”.
3) Zrušení sankcí za obstrukce při lovu – radikální aktivisti budou moci beztrestně blokovat a sabotovat lovy.
4) Zákaz podílení se na myslivosti pro mládež do 18 let. Copak to je nějaké porno nebo alkohol, aby to bylo od 18 let? De facto to bude znamenat znemožnění výchovy mladých myslivců na středních lesnických školách.
5) Zákaz olověného střeliva do 31. 12. 2019. Zatím však za olověné střelivo neexistuje adekvátní náhrada. Např. náhražky slitin mědi a zinku jsou příliš lehké a navíc toxické pro ryby a rybí plůdek nehledě na špatné fyzikální vlastnosti a nebezpečně vysokou odrazivost u náhražek měkkého olova.
6) Periodické přezkoušení myslivců každých 5 let. De facto to bude znamenat, že mnoho velmi zkušených starších myslivců bude vyřazeno, neb jak známo paměť ve vyšším věku slábne. Z myslivecké komunity tedy vypadne nejmladší a nejstarší generace – asi je to účel zničit mysliveckou komunitu. Kdo pak bude regulovat zvěř a africký mor prasat, který se už nyní katastrofálně rozšiřuje kolem Varšavy?
Originální tisková zpráva FACE ZDE

Seznam psů pro Nominační soutěž MRK 2018

Kynologická komise ČMMJ zveřejnila seznam psů pro Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla 2018, který z pověření ČMMJ uspořádá OMS Kolín.

Majitelé přihlášených psů obdrží v první polovině dubna zvací dopis s propozicemi a bližšími pokyny. Propozice Nominační soutěže MRK budou pro zájemce vyvěšeny přibližně v polovině dubna na webu ČMMJ.

Palce budeme držet Janu Hýbnerovi se psem Hit z Remízu, který poběží v pátek, 4. května

Jako 3. náhradník je Martin Jambor s fenou Happy z Budišovské doliny, 486 bodů

GRATULUJEME!

SEZNAM NOMINAČNÍ SOUTĚŽE ZDE

Plán kynologických akcí 2018 v ČR

Plán kynologických akcí 2018 v ČR

Na odkazech níže naleznete přehledný plán zkoušek z loveckého výkonu psů pro rok 2018. Pro urychlení vyhledávání vhodného typu zkoušky dva způsoby řazení zkoušek

  • podle druhu zkoušky
  • podle OMS, který zkoušku pořádá
  • jarní svody

Plán kynologických akcí 2018 dle druhu zkoušek

Plán kynologických akcí 2018 dle OMS

Jarní svody 2018

CACT OMS 2018

CACIT 2018

SPÁDOVÁ SCHUZE ZÁPADNÍ ČECHY

Dne 24. února 2018 se konala spádová schůze Západních Čech vRestauraci Na Bijadlech v Merklíně u Přeštic.

Schůze proběhla ve velmi přátelské atmosféře, členové mohli nahlédnout do Kroniky KDO, kterou osobně přivezla paní Drahuška Luxová. Účastníci měli možnost prohlídky muzea zvěře a obůrky.

Foto Drahuška Luxová

     

SPÁDOVÁ SCHUZE SEVERNÍ A STŘEDNÍ ČECHY

Dne 4. března 2018 se konala spádová schuze Severních a Středních Čech v penzionu Artemis – Netřeba. Počet učastníků 28.

Schůzi zahájil a řídil Petr Buba. V úvodu vzpomněl na členy klubu, kteří již nejsou mezi námi.

Dále byly předány vyznamenání: zlatý odznak – p. Pettrich, p. Voříšek, p. Lux, stříbrný odznak – p. Sedloň. V následné diskuzi byla probírána např. témata podpora od ostatních klubů ohařů na MZ ohledně zákazu práce ohařů na naháňkách, poděkování bylo vyjádřeno Ing. Lence a Ing. Zuzaně Fialové za články o jednotlivých i

vrcholných zkouškách, dále se členové vyjádřili, že internetové stránky jsou velmi pěkné s poděkováním Katce Lisové ( za což děkuji), Petr Buba informoval, že KDO byl osloven vedením výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem s
nabídkou stánku k propagaci klubu, kde by se měli střídat každý den 2 členové klubu se psy, v diskuzi padla také zmínka o novém zákonu o zbraních a střelivu, zda by se klub neměl k němu vyjádřit.
Foto: Drahuška Luxová