Smutná zpráva

Smutná zpráva

Dne 8.9. 2018 odešel do jiného revíru náš kamarád, dobrý myslivec, kynolog, chovatel DO pan J o s e f P e t r ž í l k a z Volenic ve věku 74 let.

Josef byl od mládí vášnivým myslivcem, členem ČMMJ od roku 1963. Skoro celý svůj myslivecký život byl mysliveckým hospodářem v MS Počedělice na Lounsku. Dlouhosrsté ohaře, převážně hnědáky držel a choval 35 let a v jeho chovatelské stanici ,, Z Volenických luhů ,, se narodilo několik kvalitních chovných jedinců z nichž poslední ,, Cyr z Volenických luhů,, působí stále v chovu v V.linii. Josef byl milý a dobrosrdečný společník při každé akci, kterých v jeho životě bylo bezpočet.. Byl výborný organizátor, ale hlavně čestný a přátelský člověk. Josefe , díky za vše co jsi pro myslivost a loveckou kynologii udělal. Čest jeho památce

Petr Buba

choroba „dilatační kardiomyopatie“ (DCM) u VOK a opatření výboru VOK

pro ty co se zajímají..

Choroba „dilatační kardiomyopatie“ (DCM) u Výmarského ohaře a opatření výboru

Mnozí z Vás jste jistě zaregistrovali smrtelnou chorobu „dilatační kardiomyopatie“ (DCM) u Výmarských ohařů a umrtí některých chovných jedinců. 30.10.2018 jednal výbor klubu VOK o této nastalé a závažné situaci. V článku níže opatření přijatá výborem a něco více o této chorobě. Změny jsou zásadní!! Toto téma budu i nadále sledovat a o výsledcích testů všech chovných jedinců (do února 2019) Vás budu informovat.

ČLÁNEK ZDE