Memoriál Dr. Petra Valera – Východočeská pobočka

Memoriál Dr. Petra Valera – Východočeská pobočka

Fotogalerie ZDE

Dne 1.června 2019 se uskutečnila v Bažantnici ,,Bor“ v Probluzi pravidelná akce Východočeské pobočky KDO. Je to přátelské setkání chovatelů, držitelů a příznivců dlouhosrstých ohařů sdružených v našem klubu – nejen z východních Čech.

Program setkání je tradiční, po zahájení a přivítání účastníků doprovázeném trubači proběhne přehlídka přítomných jedinců s komentářem jejich majitelů, kdy nejhezčího jedince volí přítomná korona.

Následuje Výroční schůze Východočeské pobočky, kde zhodnotíme činnost za uplynulé období a jsou vyhlášeny výsledky přehlídky o nejhezčího jedince z předvedených psů a fen.

Letos bylo představeno celkem 18 jedinců, včetně pěti štěňat ve věku pěti měsíců. A bylo nač se dívat! Velice nadějně se jevil představený dorost.

Vítězem této ,,přehlídky krásy“ se stala hnědá fena DO – Lindemann´s Finja přítele Jiřího Hály z Nového Bydžova, na druhém místě pes – bělouš DO – Avar ze Železnohorských lesů ing. Jána Drugdy a na třetím místě fena MMO – Cira z Vlčkovického dvora – majitel Miloš Pomezný.

Brzy dopoledne nastoupili účastníci na Soutěž Paed.Dr. Petra Valera. Počasí bylo slunečné , vcelku příjemné, před přímým sluncem nás po většinu soutěže chránily koruny stromů. Předmětem soutěže je deset disciplín a známka ,,0“ z jedné nebo více disciplín nevylučuje psa ze soutěže. Posuzuje se dle platného zkušebního řádu. Účastnit se mohou psi/feny, kteří mají složené alespoň podzimní zkoušky. Letos nastoupilo do této soutěže šest psů a fen s různou úrovní složených zkoušek. Byli zde psi s PZ, ale i psi všestranní, psi zkušení, ale i jedinci mladí. Po losování byli vůdci rozděleni do dvou skupin, kdy každá měla své dva rozhodčí. První skupinu posuzovali pan Stanislav Bejšovec a Zdeněk Horák (los 1-3), druhou ing. Jarmila Pokorná a Josef Ouzký (los 4-6).

Odpoledne došlo na vyhlášení výsledků Soutěže Paed.Dr. Petra Valera a vrchní rozhodčí Zdeněk Horák zhodnotil její průběh.

Celkově byla soutěž velice dobře připravena – vhodně vybrané terény pro jednotlivé disciplíny a dostatek kvalitní – vyspělé zvěře pro ,,vyzkoušení“ psů a fen. Vše se odehrálo v blízkosti centra dění a korona mohla pohodlně sledovat výkony jednotlivých účastníků soutěže. Zde děkuji Tomáši Skalickému!

Nastoupilo šest jedinců, dokončilo také šest. Ve druhé ceně skončili dva psi, ve třetí jeden a bez ceny – tedy s jednou či více nulami tři účastníci.

Vítězem soutěže se stal MMO Aramis z Romanova chovu přítele Michala Proska ze Štramberka – II.cena 142 bodů, na druhém místě dokončil DO Lancelot vom Veybach a ,,domácí “vůdce Tomáš Skalický – II.cena 139 bodů, na třetím místě skončil MMO Ben Faty Lamberk a Michal Prosek – III.cena 128 bodů. Na dalších místech bohužel již mimo cenu dokončili – DO Ares z Písek+Stanislav Doležal – 88bodů, DO Lindemann´s Finja+Jiří Hála – 78 bodů a MMO Cira z Vlčkovického dvora+Miloš Pomezný.

Na závěr děkuji všem, kteří se o vydařený a příjemně prožitý den s ,,našimi dlouhosrstými“ jakkoliv přičinili.

Děkuji mysliveckému spolku v Probluzi za poskytnuté zázemí, děkuji trubačům, kteří nás po celý den doprovázeli mysliveckým ,,halali“ a rozhodčím za objektivní a citlivé posuzování. Děkuji sponzorům, kteří nás materiálně podporují – firma MADOS, Dřevo N.B.s.r.o., Česká Osiva Chlumec.

Děkuji kuchařkám a cukrářce za výborné občerstvení = paní Ireně Skalické, paní Marii Drugdové, slečně Lence Koutové a váženému pánovi Miloši Jiřičkovi – bylo to na ,,Zlatou hvězdu“ !!!

Dovolím si Vás pozvat v příštím roce do Královéhradeckého kraje na toto naše ,,pobočkové“ setkání a do nadcházející kynologické sezony přeji všem hodně zdaru a zkouškového štěstí!

Současně bych chtěl pozvat příznivce našich plemen do Východních Čech v roce 2020 na vrcholnou klubovou akci – Klubovou soutěž MVZ a MVZ DO.

Za Východočeskou pobočku Klubu Dlouhosrstých ohařů Zdeněk Horák.

Dlouhosrstým Zdar!!!

Vzpomínka na Zdeňka Bártu …

O náhlém úmrtí pana Zdeňka Bárty z Ostravy Poruby jsem Vás již informovala. Nyní přikládám několik slov o tomto dlouholetém členovi KDO.

Za vzpomínku a fotografii děkuji Martinovi Hankemu

Dne 23.5. 2019 opustil náhle řady našeho klubu dlouholetý člen pan Zdeněk Bárta z Ostravy Poruby.

Byl zkušený rozhodčí pro ohaře i malá plemena, věnoval se chovu MMO. Z jeho chovatelské stanice “ze Záhumenice” pocházejí chovní psi Guro a Chin. Měl jsem tu čest, že mě pan Bárta několikrát posuzoval na zkouškách. A několikrát jsme spolu cvičili své psy. Nezapomenu, jak při přípravě barvy ve svém věku přede mnou přeskočil příkop. V tu chvíli jsem si řekl, že bych chtěl v jeho letech být také tak fit.

Nicméně nikdo nejsme nesmrtelný a každý musíme tento svět opustit. Po panu Bártovi tady určitě zůstane kus poctivé práce a jeho psi, kteří byli vždy perfektně vycvičeni. A také naše vzpomínky, ve kterých s námi zůstává.

Čest jeho památce upřímnou soustrast rodině.

Martin Hanke

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KDO HUMPOLEC – Propozice, přihláška a změna rozhodčího

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KDO HUMPOLEC   28. září 2019

místo Humpolec – Zlatá podkova (mapa ZDE)

Přikládám Propozice (také do sekce Klubové výstavy 2019)

Propozice speciální vystava Humpolec 2019-ZDE

Přihlášky je možné zasílat do 2. září 2019,  elektronická uzávěrka přihlášek: 10. září 2019

Změna na pozici Rozhodčího

VMO, DO      MVDr. Luboš Šlapanský (místo Ing. Lenky Fialové)

MMO             Petr Buba

Těšíme se na Vás!!

Klubová výstava KDO Olomouc – Náměšť na Hané

Klubová výstava KDO Olomouc – Náměšť na Hané

1.červen 2019

MMO

Rozhodčí MVDr. Miroslav Kalich

Barney z Romanova chovu, chovatel Roman Trojka, majitel Jan Oplt     V1, CAC, BOB

ZAK z Florianova dvora, chovatel MVDr. Luboš Šlapanský, majitel David Holub    V1, CAJC, BOJ

Ida ze Záhumenice, chovatel Zdeněk Bárta    V1, CAJC a BOS

 

vítěz pes Barney z Romanova chovu-BOB, ZAK z Florianova dvora – BOJ a Ida ze Záhumenice – BOS

DO

Rozhodčí MVDr. Miroslav Kalich

Nara z Ka-Mir Bohemia, chovatel MVDr. Miroslav Kalich, majitel Libor Hrabovský   V1, CAC, BOB

VMO

Rozhodčí MVDr. Miroslav Kalich

Cyr z Miketova dvora, chovatel Gabriela Miketová, majitel Petr Pospíšil    V1, CAJC, BOB 

Aida z Lesa Habrůvky, chovatel Mokrý Jaroslav, majitel Jakuba Škrobánka    V1, CAC a BOS

Cinda z Nekázance, chovatel Pikula Jan, majitel Lukáš Vlasák   V1, CAJC, BOJ

vitez pes Cyr z Miketova Dvora – BOB Cinda z Nekázance -BOJ,  Aida z Lesa Habrůvky – BOS

MMO Barney z Romanova chovu, BOB

21. Samostatná Klubová výstava v Netřebě

21. Samostatná Klubová výstava v Netřebě

sobota 25. května 2019

MMO

Rozhodčí      MVDr. Luboš Šlapanský

CLIP Z BABĚTÍNSKÉ STRÁNĚ, chovatel Vaněk Milan, majitelé Černý Václav + Šmídová Jana V1, CAC, BOB KV

BAYLENE BADAINE, chovatel Kunášková Kateřina, majitel Beranová Jana V1,BOV, BOS

JETRO DO PSTRUŽÍ ŘÍČKY, chovatel Šmídová Jana, majitel Šmídová Jana   V1, CAJC, BOJ

BRIA BRAVE Z VARŮ KARLOVÝCH, chovatel Singer Jiří, majitel Štréblová Petra  V1, CAC, KV

 

VMO

Rozhodčí  Tomáš Říha

WINDY SVATOBORSKÝ REVÍR, chovatel Fialová Lenka Ing., majitel Fialová Lenka Ing.  V1,CAJC, BOJ, BOB

YOSH JUNIOR OD NEZDICKÉHO POTOKA, chovatel Polák Milan Ing., majitel Holá Iva  V1, CAC, BOS, KV

AIDA Z HLUBOČANSKÉHO HÁJKU, chovatel Kopřivová Tereza Ing., majitel Kočí Vladimír V1, CAC, KV

DO

Rozhodčí   JUDr. Karel Nývlt

LEILA LANFEROVÉ POLIA, chovatel Siger Andrej, majitelé Vavřinovi Alena a Petr  V1, CAC, BOB, KV

Kompletní výsledky a posudky v nejbližší době dopracuji