Soutěž Dr. Petra Valera 2024

Dne 1. 6. 2024 uspořádala Východočeská pobočka našeho klubu tradiční Soutěž Dr. Petra Valera. Akce proběhla v bažantnici Bříšťany, která spadá pod Hořickou lesní a. s., a její náplní byla Přehlídka exteriéru s komentářem  majitelů a hlasování o nejkrásnějšího jedince, dále Spádová členská schůze a pak samotná Soutěž Dr. Petra Valera, po jejímž vyhodnocení následovalo společenské odpoledne.

Nejhezčího jedince volí korona. Garant této soutěže pan Zdeněk Horák přidělil dvaceti zúčastněným psům čísla, každý vůdce svého svěřence představil a hodnotitelé pak vhodili do klobouku lístek s číslem svého favorita. Nejvyšší počet hlasů obdrželi dva psi – DO Bak z Lesa Ouliště, vůdce Václav Hejna a DO Nord Argaj Doksy, vůdce Jiří Drahokoupil – a o vítězi tak musela rozhodnout chovnost jedince. Vítězem se tedy stal DO Bak z Lesa Ouliště vedený Václavem Hejnou. Gratulujeme.

Na členské schůzi Východočeské pobočky vystoupil v diskuzi předseda KDO Ing. Jiří Kec. Vážíme si jeho přítomnosti. Jsme rádi, že i v tak nepříznivém počasí dorazil i s manželkou a na schůzi předal stříbrný klubový odznak panu Skalickému za 20 let členství. Další diskutující pan Jaroslav Dostál pozval přítomné na 86. ročník MKP, který letos pořádá OMS Jičín ve dnech 5.- 6. 10. 2024.

Samotná Soutěž Dr. Petra Valera začala za velmi deštivého počasí, které se naštěstí během odpoledne změnilo v příjemné. Do soutěže nastoupilo deset psů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Disciplíny soutěže jsou namíchány z lesa, pole i vody (tabulka disciplín je uvedena v Propozicích soutěže Dr. Petra Valera). Soutěž pod vedením hlavního rozhodčího Jaroslava Dostála posuzovali zkušení rozhodčí – Zdeněk Horák, Hana Kovářová a Michal Prosek. Vítězem se stala fena MMO Ira Ulja Morava, vůdce Miroslav Klzo. Druhé místo obsadil pes DO Bak z Lesa Ouliště, vůdce Václav Hejna a třetí pes MMO Irwin vom Borgwall, vůdce Petr Valenta.

Děkuji všem vůdcům a jejich svěřencům za předvedené výkony v nelehkých podmínkách, arbitrům za přísné, ale korektní posuzování, kuchyni za občerstvení, trubačům za dokreslení atmosféry, početné koroně za fandění, dále všem, co přivezli něco ke kávě, a v neposlední řadě Hořické lesní a.s. za propůjčení honitby a Jaroslavu Dostálovi za obětavou přípravu tohoto klání.

Fotografie z akce naleznete zde.

 

           Myslivosti a kynologii zdar!

                  Jiří Drahokoupil

Předseda KCHDO Východočeská pobočka

26. Samostatná klubová výstava KDO – Konopiště 2024

Dne 11. 5. 2024 proběhla na Konopišti 26. Samostatná klubová výstava KDO a přehlídka chovných psů a fen. Na výstavu bylo přihlášeno 98 jedinců, z toho 61 malých münsterlandských ohařů, 20 velkých münstelandských ohařů a 17 německých ohařů dlouhosrstých. MMO posuzoval Prof. Klaus Lienbacher a DO a VMO MVDr. Miroslav Kalich.

Nejkrásnějším psem celé výstavy se stal německý ohař dlouhosrstý Hasan Skřivánčí rokle – V1, CAC, KV, BOB, BIS, jehož majitelem i chovatelem je pan Miroslav Tlustý. Jako nejlepší mladý jedinec byl mezi DO hodnocen Ir z Horákova dvora – V1, CAJC, BOJ, majitele Josefa Vrzáně a chovatele Zdeňka Horáka a nejlepší fenou byla Lena z Budišovské doliny – V1, CAC, KV, BOS, majitelky Silvie Rolincové a chovatele Milana Doležala.

U velkých münsterlandských ohařů si nejvyšší tituly odnesli mladá fena Berenika od Nezdického potoka – V1, CAJC, BOJ, majitelky Ing. Lenky Fialové a pes Bolt od Nezdického potoka – V1, CAJC, BOS, majitele Jiřího Škramlíka. Chovatelkou obou zmíněných je Ing. Zuzana Menclová, která je zároveň majitelkou nejlepšího VMO této výstavy – feny Carrie II Svatoborský revír – V1, CAC, KV, BOB, chovatelka Ing. Lenka Fialová.

Nejkrásnějším malým münsterlandským ohařem byla zvolena Aida ze Slaměného údolí – V1, CAC, KV, BOB, jejímž majitelem je Stanislav Nechanický a chovatelem Jaroslav Seemann. Mezi mladými MMO zvítězila fena Ola Laval Val – V1, CAJC, BOJ (majitel i chovatel Ladislav Valenta) a nejlepším psem byl Uriaš od Pstruží říčky – V1, CAC, KV, BOS majitele Matěje Vacíka a chovatelky Jany Šmídové.

U všech plemen předvedli kvalitu chovu i péče svých majitelů také veteráni. BOV získali u MMO Ammy z Varů Karlových (majitelka Alexandra Singerová, chovatel Jiří Singer), u VMO Bernie z Lesa Habrůvky (majitelka Jarmila Buličková, chovatel Jaroslav Mokrý) a u DO Fely Skřivánčí rokle (majitel i chovatel Miroslav Tlustý).

Všem srdečně gratulujeme!

Katalog se známkami nalezenete ZDE.