Spádové schůze 2022

V sobotu 26. února 2022 se v Hošťalovicích na Chrudimsku konala Spádová schůze KDO – Východní Čechy. Zúčastnilo se 24 členů KDO.

Po oficiálním programu schůze, kde byli přítomní seznámeni s činností klubu a výboru KDO za uplynulé období, proběhla diskuse a byla předána klubová ocenění členům klubu.

Zlatý klubový odznak za 30 let členství panu Jiřímu Kratěnovi, Stříbrný klubový odznak za 20 let členství a Stříbrný vůdcovský odznak Janu Svobodovi a Stříbrný vůdcovský odznak panu Jiřímu Hálovi.

Oceněným gratulujeme a přejeme další pěkné chvíle s dlouhosrstými ohaři.

Dlouhosrstým zdar!

Zdeněk Horák – gestor

 

 

V sobotu 12. 3. 2022 proběhla spádová schůze pro oblast jižní Čechy a část Vysočiny. Zúčastnilo se je 21 členů KDO, kteří se sešli v tradičním místě restaurace U Kiewegů v Libějovicích.

Kromě seznámení se zprávami jednotlivých členů výboru KDO, byly také předány Klubové odznaky s diplomy, udělené za dlouholeté členství v KDO.

Všichni zúčastnění projevili upřímný zájem o dění v klubu a v přátelském duchu po uplynulé pandemii prodiskutovali své myslivecké i kynologické zážitky. Všichni jsem se shodli, že se opět uvidíme na některé klubové akci nebo určitě příští rok na spádové schůzi.

Dr. Jiří Tesař – gestor

Členská schůze KDO v Západních Čechách bude v něděli 27. února

Členská schůze v Západních Čechách (kraje Plzeňský a Karlovarský) se koná v neděli 27. února 2022 v 10 hodin! Ve Zpravodaji bylo uvedeno správné datum, ale omylem jako den sobota, za což se omlouváme.

Místo konání – Hospůdka na Vršíčku, Litohlavy 84, 337 01 Litohlavy, okr. Rokycany

Gestoři Ing. Lenka Fialová a Ing. Jiří Kec

  • MAPA místa ZDE

Nová vyhláška o ochraně psů a koček při chovu (č. 384/2021 platná od 1.11.2021)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

1. listopadu 2021 vešla v platnost Vyhláška č. 384 o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování, která je platná i pro chovatele zastřešené naším klubem. Vyhláška se vztahuje na sdružení právnických nebo fyzických osob, která se zabývají chovem zvířat, chovatele, kteří jsou jejich členy, podnikatele, kteří se v rámci podnikatelské činnosti zabývají chovem zvířat, případně jiné osoby, které se zabývají chovem zvířat za účelem dosažení zisku, nebo chovatele, kteří chovají 3 a více fen a kteří chovají psa za účelem rozmnožování.  V §1 je specifikováno, kterých psů a fen se vyhláška týká. Jedná se o:

1. březí nebo kojící fenu,

2. fenu, která není březí nebo kojící,

3. samce psa nebo

4. štěně chované společně s matkou, nebo fenou nahrazující jeho matku.

Ve vyhlášce jsou uvedeny definice výběhu, kotce, boudy a také klece. Potěšitelné je, že chov psů v klecích je zakázán a klec je možné použít jen pro nutně potřebnou dobu např. v případě nemocného jedince. Ve vyhlášce jsou zakotveny obecně platné požadavky týkající se velikosti prostor, v kterých jsou psi a fenky drženi, nároků na možnost udržování těchto prostor, přístup k dennímu světlu, na venčení psů a možnost jejich pohybu. Pozornost je věnována i socializaci dospělých psů a štěňat.

Vyhláška změnila pravidlo, které se týká možnosti výjimky v případě krytí fenky starší osmi let. Nově je výjimka omezena a povolit jí lze jen do ukončeného devátého roku věku fenky. Jako dříve je požadováno veterinární potvrzení, které musí obsahovat vyjádření, že zdravotní stav zvířete umožňuje březost bez nadměrných rizik. Vyšetření zvířete musí být provedeno a potvrzení musí být vydáno nejpozději na začátku říje,v jejímž průběhu má být fenka krytá , nejdříve však  jeden měsíc před začátkem této říje. V pravomoci chovatelského klubu je ve svých předpisech požadavky na využití psů i fen v reprodukci zpřísnit, nikoliv však zmírnit. Ostatní požadavky, např. minimální věk psů a fen pro využití v reprodukci nebo minimální věk štěněte pro odběr od chovatele zůstaly nezměněny.

Důležitá jsou přechodná ustanovení zakotvená v §15. Podle nich se vyhláška v plném znění vztahuje na chovatele, kteří zahájili chov po nabytí účinnosti vyhlášky, tedy po 1. 11. 2021. Pro chovatele, kteří zahájili chov dříve, je v případě §8 (hovoří o velikosti minimálních prostor) a příloh, které je specifikují, stanoveno přechodné období a pro ně budou platit od 1. července 2022.

Vyhláška je koncipována ve snaze postihnout nekorektní chovy. Některá ustanovení našim chovatelům nemusí vyhovovat. Českomoravská kynologická unie vyhlášku připomínkovala, ale ne všechny naše požadavky byly do vyhlášky zapracovány. 

Celý text vyhlášky najdete ZDE nebo ve Sbírce zákonů.

                                   S pozdravem za P ČMKJ

                                                       Vladimíra Tichá

Smutná zpráva

S lítostí oznamujeme, že dne 21. října 2021 zemřel rozhodčí pro posuzování exteriéru všech plemen a všestranný rozhodčí pro posuzování výkonu loveckých psů pan MVDr. František Šimek.

Čest jeho památce!

Speciální výstava KDO při světové výstavě v Brně

V sobotu 2. října 2021 se konala, tentokrát netradičně v Brně, Speciální klubová výstava KDO, které se zúčastnilo 41 psů (31 MMO, 4 VMO a 6 DO).

Nejkrásnějším psem celé výstavy byl mladý malý münsterlandský ohař Aron od Jesenčanského potoka – chovatel Jiří Kvasník, majitelka Kateřina Tillingerová – který získal ocenění V1, CAJC, BOJ, BOB, BIS. Mezi velkými münsterlandskými ohaři zvítězil pes Zambi Svatoborský revír – chovatelka Ing. Lenka Fialová, majitelka Ing. Iveta Müllerová – V1, CAC, VSV, BOB, u dlouhosrstých ohařů byla tentokráte nejlepší známkou velmi dobrá.

Celkové výsledky včetně posudků a fotek jednotlivých jedinců najdete v sekci Výsledky klubových výstav.

Klubové HZP pro MMO v Německu – změna místa konání!

Po původně zrušeném federálním HZP ve Šlesvicku-Holštýnsku ve dnech 14.-16. října 2021, by mohla být ve stejné dny uspořádána federální HZP v jiném regionu (Osnabrück). KLMI by byla velmi ráda za účast vůdců MMO z ČR, i když je změna provedena v krátkém časovém období.

Zájemci se mohou hlásit u výcvikáře KDO Jaroslava Šímy tel.: 605 127 664, mail: sima.kdo@seznam.cz

Zkušební řád najdete ZDE

 

Výsledky MKP 2021

O víkendu proběhl při OMS Česká Lípa 83. ročník Memoriálu Karla Podhajského. Vítězem Memoriálu s oceněním za nejlepší práci na poli se stala fena českého fouska Delia z Cecemínských vinic s vůdcem Ing. Jaroslavem Novotným (484 bodů). Krásné druhé místo obsadili MOK Catch a Cat Coco Lotte a jeho vůdce Pavel Švarc (481 bodů), třetí byli NDO Hero z Koldinského lesa s vůdcem Pavlem Prokorátem (479 bodů).

Zástupce dlouhosrstých ohařů DO Neron z Ka-Mir Bohemia s vůdcem Václavem Hejnou získali čtvrté místo (478 bodů) a ocenění za nejlepší les. Děkujeme za krásnou reprezentaci našeho plemene a moc gratulujeme!

Celkové výsledky najdete ZDE, jako vždy krásné fotografie od paní Kateřiny Lisové ZDE.

Memoriál Floriana Matušky – 52. KS MVZ KDO


Ve dnech 11. – 12. 9. 2021 se konal Memoriál Floriana Matušky – 52. ročník klubové soutěže – mezinárodní všestranné zkoušky KDO. Přihlášeno bylo 12 psů – 4 MMO, 3 VMO, 1 DO, 2 NKO, 1 CF a 1 NDO. Podmínky nebyly jednoduché a psy prověřily opravdu důkladně po všech stránkách. Nakonec uspěli pouze tři jedinci.

Vítězem se stala fena NKO Bela Kořenice, která se svým vůdcem panem Jaromírem Dluhošem předvedla perfektní výkon a získala jako jediná I. cenu s počtem bodů 489 a titulem CACT.

Jako druhý se umístil pes VMO Iep v’T Woudse Veldt s vůdcem Janem Pikulou – III. cena, 444 bodů a třetí příčku obsadila fena MMO Aida od Panského potoka s vůdcem Jiřím Tíkem – III. cena, 428 bodů.

Všem srdečně gratulujeme!

Celkové výsledky naleznete v sekci Výsledky klubových zkoušek z výkonu.

Po oba dny nám věnovala svůj volný čas paní Alexandra Vaňharová a nafotila krásné fotky, které najdete ZDE (jméno: KDO, kód: ohaři). Další album krásných fotografií od paní Moniky Topkové najdete ZDE. Oběma dámám moc děkujeme!

 

Vítězem 53. MVZ v Rakousku se stal český zástupce!

53. Mezinárodních všestranných zkoušek v Rakousku, které se konaly 17. – 18. 9. 2021, se účastnilo kompletní družstvo ČR, včetně potřebného doprovodu. Naši republiku reprezentovaly dvojice Amor von der Riedleite s Ing. Luďkem Jirků, Bodie z Jestřábské s Ing. Ivem Muthsamem, Bonnie z Almina dvora s Josefem Špásem a Leila Lanferové polia s Petrem Vavřinou.

Celkovým vítězem se stal pes DO Amor von der Riedleite vedený Ing. Luďkem Jirků, který získal I. cenu a 404 bodů.

Děkuji celému družstvu za vzornou reprezentaci a celkovému vítězi 53. IVGP v Rakousku gratuluji ke skvělému výsledku, zejména k perfektnímu výkonu v poli a na barvě. 

 

Ing. Jiří Kec

předseda KDO

 

Celkové výsledky najdete ZDE.

Klubové podzimní zkoušky CACT Strunkovice nad Volyňkou

Dne 21. 8. 2021 proběhly ve Strunkovicích nad Volyňkou Klubové podzimní zkoušky CACT. Zúčastnilo se jich 15 psů (11 MMO, 1 VMO, 1 MOD a 2 NKO), z nichž deset psů uspělo v první ceně, jeden ve druhé a čtyři psi neuspěli.

Vítězi se stali pes MMO Baryk z Dlouhé jámy s vůdcem MVDr. Tomášem Zídkem – I. cena, 297 bodů, CACT. Druhé místo obsadili pes MMO Barney z Lipovského háje a jeho vůdce Mikuláš Bilík – I. cena, 294 bodů, Res. CACT a třetí byli pes MOD Cir Elwis Braja Bohemia s vůdcem Danielem Kovaříkem – I. cena, 293 bodů.

Celkové výsledky najdete v sekci Výsledky klubových zkoušek z výkonu.

Všem vůdcům srdečně gratulujeme!