Soutěž Dr. Petra Valera 2020 pořádáná východočeskou pobočkou KDO

Letošní ročník soutěže Dr. Petra Valera byl od samého začátku plný otazníků. Ze začátku nebylo kde a potom přišel „coronavir“…….

Díky pár členům pobočky jsme se s tím však nakonec vypořádali a v sobotu 6. 6. 2020 v 9 hodin zazněly fanfáry ohlašující začátek celé akce. Zahájil ji pan Zdenek Horák, který se zároveň ujal komentování přehlídky krásy. Letos sezúčastnilo 22 dlouhosrstých ohařů, a to 11 MMO, 7 VMO a 4 DO. Každý vůdce dostává pořadové číslo, pod kterým představí svého svěřence – původ, výstavní úspěchy a dosažené zkoušky z výkonu. Přihlížející korona si vybere svého favorita, napíše jeho číslo a vloží do klobouku. Po sečtení hlasů bylo jasné, že přehlídku krásy za rok 2020 vyhrál německý dlouhosrstý ohař Avar od Železnohorských lesů, jehož vůdcem byl Ing. Jan Drugda.

Po ukončení přehlídky následovala výroční členská schůze východočeské pobočky KDO a hned po ní začala samotná soutěž. Do soutěže se přihlásilo 15 dlouhosrstých ohařů. Vítězem se stala fena německého dlouhosrstého ohaře Finja Lindemann’s se svým vůdcem panem Jiřím Hálou.

Na závěr musíme poděkovat panu Miloslavu Pazderkovi a jeho ženě za vzornou obsluhu, zvěřinová jídla a vše, co k tomu patří. Rozloučili jsme se v pozdních večerních hodinách a byli jsme rádi, že jsme se po tak dlouhé době zase viděli.

Fotografie z akce najdete ZDE

Dlouhosrstým ohařům zdar!

Za východočeskou pobočku Jaroslav Škarytka

Klubový zpravodaj 2020

Vzhledem k situaci s pandemií koronaviru, která proběhla v první části roku 2020, a nemožnosti pořádání klubových akcí bude zrušeno vydání Zpravodaje v prvním pololetí. Zpravodaj za celý rok vyjde v prosinci 2020.

Datum uzávěrky plánovaného čísla je redakční radou stanoveno na 31. října 2020. V případě zájmu členů je možné zasílat příspěvky odpovědnému redaktorovi Dr. Jiřímu Tesařovi na tesaru@seznam.cz

Lesní zkoušky Ejpovice-Rokycany 13. 6. 2020

Vzhledem ke zlepšení pandemické situace se budou konat nácviky vždy v neděli 10. 5. a 24. 5. v Ejpovicích. Zvěř na nácviky je zajištěna, vlastní vítána. V případě zájmu o účast na nácviku volejte pana Petra Matušku na 603903037. Přednost účasti na nácvik budou mít přihlášení vůdci se zaplaceným startovním poplatkem.

uzávěrka přihlášek na LZ: 2. června 2020, startovné: 700 Kč pro členy KDO, 800 Kč pro nečleny KDO

PŘIHLÁŠKY na zkoušky posílejte na e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz, nebo adresu: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 Nýrsko, tel.: +420 602 134 057. K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO: Klub dlouhosrstých ohařů, Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město

číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100, variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 130620

Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Změna termínu Samostatné klubové výstavy na Konopišti

22. Samostatná klubová výstava a přehlídka chovných psů a fen

 

ZMĚNA TERMÍNU!!!

 

vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením vlády je KDO nucen zrušit plánovanou Klubovou výstavu, která měla proběhnout sobotu 16. května 2020 na Konopišti.

 

 

Nový termín: neděle 9. srpna 2020 na Konopišti

 

Již zaslané přihlášky budou přeloženy na náhradní termín.

 

 

Upozornění: pokud by výstava i v novém termínu musela proběhnout s omezením počtu osob a tím i psů, přednostně budou přijati jedinci, kteří potřebují posouzení na klubové výstavě jako poslední podmínku chovnosti! K přihláškám v těchto případech přiložte tabulky ze zkoušek a výsledek vyšetření DKK. Toto platí i pro již zaslané přihlášky.

Informace k LZ KDO v Ejpovicích

Nácviky na LZ KDO Ejpovice (3. 5., 10. 5., 24. 5.) jsou z důvodu epidemiologické situace do odvolání zrušeny. O konání samotných Lesních zkoušek (13. 6. 2020 v Ejpovicích) se rozhodne dle aktuálního nařízení vlády. Přihlášky ke zkouškám jsou stále přijímány.

Závazné předpisy Mezinárodního klubu MMO

Na letošních členských schůzích proběhla diskuze ohledně dodržování nařízení Mezinárodního klubu MMO (KLM-I) e.V. Na základě požadavků členů KDO zveřejňujeme odkaz na usnesení z valných hromad KLM-I, které jsou pro členské státy, tedy i pro ČR, závazné: https://klm-international.info/de/section/hauptversammlung/. Problematiky řešené v loňském roce se týká konkrétně Usnesení z výroční valné hromady 2014 bod 08.4. (str. 9).

Konání klubových zkoušek vloh v době nouzového stavu

Informace ke konání zkoušek – Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa 25. 4. 2020 a Memoriál Miroslava Němce 9. 5. 2020

V současné vážné epidemické situaci zatím nedokážeme říct, zda Memoriály budou moci proběhnout.

Pokud nám to epidemická situace a vyhlášené nouzové stavy umožní a bude to zřejmé do uzávěrek přihlášek, pak zkoušky proběhnout můžou. Pokud by to bylo známé později, budeme muset hledat nový termín. Je naším cílem ZV nerušit, ale bude-li to možné, přesunout na pozdější termín.

V případě Vašeho zájmu o účast na ZV pošlete přihlášky na kontaktní osoby dle propozic. Je to důležité i pro pořadatele, abychom věděli, jaký je o účast na ZV zájem. Startovní poplatky zatím neposílejte.

Pokud by se ZV posouvaly na pozdější termín, budete včas informováni a Vaše přihlášky budou zůstávat v platnosti.

 

Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – uzávěrka přihlášek 15. 4. 2020

Memoriál Miroslava Němce – uzávěrka přihlášek 14. 4. 2020