Dopis KDO adresován ČMKJ -Žádost o doplnění ZŘ (příloha odpověd MZ)

Dopis KDO adresován ČMKJ

Věc: doplnění Zkušebního řádu pro výkon loveckých psů

umožnit plemenu MMO s kohoutkovou výškou do 55cm splnit ve ZŘ podmínku k vyhledávání spárkaté zvěře

jako příloha odpověď Ministerstva zemědělství

 

Napsat komentář