Schuze KDo 45. výročí. Zleva A. procházka, D. Polákové, B. Kubelka a M. Němec