Soutěž Dr. Petra Valera 2021

Výbor Východočeské pobočky Klubu dlouhosrstých ohařů srdečně zve všechny své členy, jejich rodinné příslušníky a přátele dlouhosrstých ohařů na výroční členskou schůzi, v rámci které se bude konat i letošní Soutěž Dr. Valera.

Akce se uskuteční v neděli 20. 6. 2021 od 8,00 hodin v Zdechovicích – hřiště (50.2269661N, 15.5697244E)

Program: 

 1. přehlídka exteriéru s komentářem majitelů a hlasování o nejkrásnějšího jedince
 2. výroční členská schůze
 3. soutěž Dr. Petra Valera
 4. vyhlášení výsledků soutěže, posezení, diskuse

Propozice soutěž Dr. Valera:

Do pracovní soutěže budou přijati pouze jedinci, kteří mají úspěšně složené minimálně podzimní zkoušky, lesní zkoušky a v minulých ročnících již nezvítězili.

Soutěž budou posuzovat 2 rozhodčí – Zdeněk Horák, Miloslav Pazderka.

Disciplíny soutěže:

 1. přinášení lišky přes překážku
 2. šoulačka s odložením bez výstřelu
 3. dohledávka pernatá
 4. přinášení kachny z hluboké vody.
 5. dohledávka liška
 6. vlečka pernatá
 7. poslušnost

V případě rovnosti bodů bude rozhodovat stáří psa a abeceda.

Případné změny si pořadatel vyhrazuje.

Soutěž bude posuzována dle platného zkušebního řádu ve znění pozdějších předpisů. Známka „0” z jednoho nebo více disciplín nevylučuje psa ze soutěže.

Všechny srdečně zve výbor východočeské pobočky KDO