Klubové zkoušky z výkonu 2018


termín: sobota 5. května 2018
místo: Malý Bor – Klatovy
uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2018

Propozice

Přihláška

startovné: 250 pro členy KDO, nečlenové 500 Kč
přihlášky posílejte na adresu: Ing. Lenka Fialová
Milence 64, 340 22 Nýrsko, Tel: 602 134 057, e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů, CZ – 394 15 Nová Cerekev 276, číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 050518
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

Přednostně budou přijímáni mladí psi narozeni v předcházejícím roce zkoušek
a narozeni v posledních třech měsících roku předešlého, pak psi starší – DO, MMO
a VMO. V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit
dalšími plemeny


termín: sobota 5. května 2018
místo: Vyškov, HS Královopolské Vážany
uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2018

Přihláška

Propozice

startovné: 250 Kč pro členy KDO, nečlenové 500 Kč
přihlášky posílejte na adresu: MVDr. Miroslav Kalich, Hulince 793, CZ – 757 01 Valašské Meziříčí
tel. +420 571 624 513; +420 777 887 942, e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů, CZ – 394 15 Nová Cerekev 276, číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 0505181. Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby

Přednostně budou přijímáni mladí psi narozeni v předcházejícím roce zkoušek
a narozeni v posledních třech měsících roku předešlého, pak psi starší – DO, MMO
a VMO. V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit
dalšími plemeny


termín 14. -15. července 2018
místo: Libějovice – Strakonice
uzávěrka přihlášek: 25. června 2018

startovné: 1 300 Kč pro členy KDO (700 LZ + 600 ZVP),
nečlenové 1 700 Kč (900 LZ + 800 ZVP)
přihlášky posílejte na adresu: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 Nýrsko
Tel.: 602 134 057, e-mail:svatoborsky.revir@seznam.cz
K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů, CZ – 394 15 Nová Cerekev 276
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100, variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 140718
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

Zúčastníků obou zkoušek bude po ukončení vyhlášen Vítěz Memoriálu Karla Kiewega
V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit
dalšími plemeny.

Propozice Memoriál Karla Kiewega 2018 Libějovice 


termín: sobota 25. 8. 2018
místo: Ejpovice – Plzeň
uzávěrka přihlášek: 5. srpna 2018

startovné: 500 Kč pro členy KDO, nečlenové 700 Kč
přihlášky posílejte na adresu: Ing. Lenka Fialová
Milence 64, 340 22 Nýrsko, Tel.: 602 134 057, e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz
K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů, CZ – 394 15 Nová Cerekev 276
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100, variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 250818
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!


termín: sobota 23. 6. 2018
místo: Ejpovice – Plzeň
uzávěrka přihlášek: 1. června 2018

PROPOZICE LZ KDO Ejpovice 2018

Nácviky před LZ KDO Ejpovice 2018

startovné: 700 Kč pro členy KDO, nečlenové KDO 800 Kč
přihlášky posílejte na adresu: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 Nýrsko
Tel.: 602 134 057, e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz
K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného.
Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů, CZ – 394 15 Nová Cerekev 276, číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 230618
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

termín: 27. 10. – 28. 10. 2018
místo: Karlovy Vary
uzávěrka přihlášek: 1. října 2018

přihlášky přijímá: MVDr. Miroslav Kalich
Hulince 793, CZ – 757 01 Valašské Meziříčí
tel. +420 571 624 513; +420 777 887 942
e-mail: miroslav.kalich@seznam.cz

Propozice MVZ 2018

Přihláška