Klubové zkoušky z výkonu 2021

Přihláška na zkoušky KDO-ZDE (doc)

Přihláška na zkoušky KDO-ZDE (pdf)

 

11. Memoriál Miroslava Němce – ZV KDO CACT

termín: neděle 9. května 2021
místo: Královopolské Vážany – Vyškov

uzávěrka přihlášek: 14. dubna 2021
startovné:  Kč pro členy KDO,  Kč pro nečleny KDO

přihlášky posílejte na adresu:
MVDr. Luboš Šlapanský, Budkovice 63, 664 91 Ivančice
tel.: +420 606 928 747, e-mail: lubos.slapansky@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 090521
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

Přednostně budou přijímáni mladí psi narozeni v předcházejícím roce zkoušek a narozeni v posledních třech měsících roku předešlého, pak psi starší – DO, MMO a VMO.
V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny. 

Přihláška na MMN ZV KDO 2021 – ZDE (doc)

Propozice na MMN ZV KDO 2021 – budou doplněny

 

 

14. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV KDO CACT

termín: sobota 15. května 2021
místo: Bažantnice Radany – Strakonice

uzávěrka přihlášek: 1. května 2021
startovné:  Kč pro členy KDO,  Kč pro nečleny KDO

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 596, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 150521
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

Přednostně budou přijímáni mladí psi narozeni v předcházejícím roce zkoušek a narozeni v posledních třech měsících roku předešlého, pak psi starší – DO, MMO a VMO.
V případě nedostatku psů plemen KDO bude možné počet startujících doplnit dalšími plemeny

Přihláška na MVS ZV KDO 2021 – ZDE (doc)

Propozice na MVS ZV KDO 2021 – budou doplněny

 

Zkoušky z vodní práce

termín: neděle 16. května 2021
místo: Bažantnice Radany – Strakonice

uzávěrka přihlášek: 1. května 2021
startovné:  Kč pro členy KDO,  Kč pro nečleny KDO

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 596, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 160521
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška VP Strakonice 2021 – ZDE (doc)

 

Lesní zkoušky

termín: sobota 26. června 2021
místo: Bažantnice Radany – Strakonice

uzávěrka přihlášek: 2. června 2021
startovné:  Kč pro členy KDO,  Kč pro nečleny KDO

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 596, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 260621
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška LZ Strakonice 2021 – ZDE (doc)

 

Memoriál Karla Kiewega – Lesní zkoušky + Zkoušky z vodní práce

termín: 24. – 25. července 2021
místo: Libějovice Strakonice

uzávěrka přihlášek: 23. června 2021
startovné:  Kč pro členy KDO ( LZ +  ZVP),
                  Kč pro nečleny KDO ( LZ +  ZVP)

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 596, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO: 
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 240721
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

.Z účastníků obou zkoušek bude po ukončení vyhlášen Vítěz Memoriálu Karla Kiewega

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na MKK 2021 – ZDE (doc)

Propozice na MKK 2021 – budou doplněny

 

 

Podzimní zkoušky CACT 

termín: sobota 21. srpna 2021
místo: Strunkovice nad Volyňkou – Strakonice

uzávěrka přihlášek:  4. srpna 2021
startovné:  Kč pro členy KDO,  Kč pro nečleny KDO

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 596, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 210821
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na PZ Strakonice 2021 – ZDE (doc)

 

 

 

52. CACIT, CACT Klubová soutěž – Mezinárodní všestranné zkoušky KDO

                                                     a

53. CACIT, CACT Mezinárodní všestranné zkoušky MMO

termín: 11. – 12. září 2021
místo: Královopolské Vážany – Vyškov

uzávěrka přihlášek: 25. srpna 2021
startovné:  Kč pro členy KDO,  Kč pro nečleny KDO

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 596, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 110921
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby a jméno vůdce.

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na 52. CACIT, CACT Klubovou soutěž – MVZ KDO – ZDE (doc)

Přihláška na 53. CACIT, CACT MVZ MMO – ZDE (doc)

Propozice na 52. CACIT, CACT Klubovou soutěž – MVZ KDO a 53. CACIT, CACT MVZ MMO – budou doplněny

 

 

Podzimní zkoušky CACT

termín: neděle 25. září 2021
místo: Královopolské Vážany Vyškov

uzávěrka přihlášek: 8. září 2021
startovné:  Kč pro členy KDO,  Kč pro nečleny KDO

přihlášky posílejte na adresu:
MVDr. Luboš Šlapanský, Budkovice 63, 664 91 Ivančice
tel.: +420 606 928 747, e-mail: lubos.slapansky@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 250921
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na PZ Královopolské Vážany 2021 – ZDE (doc)