Klubové zkoušky z výkonu 2024

NOVINKA: On-line přihláška na zkoušky KDO-ZDE

Přihláška na zkoušky KDO-ZDE (doc)

Přihláška na zkoušky KDO-ZDE (pdf)

 

Předsednictvo ČMKJ rozhodlo Per rollam, že Klubu dlouhosrstých ohařů z.s., nebudou v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 schváleny žádné zkoušky a soutěže, kde lze zadávat čekatelství CACT a CACIT.  Důvodem tohoto rozhodnutí je, že v roce 2023 došlo ve dvou případech na klubových akcích KDO se zadáváním čekatelství CACIT a CACT k porušení řádu. Ostatní zkoušky může KDO pořádat bez omezení.

 

17. Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – ZV

termín: sobota 4. května 2024
místo: Slaný – Studeněves

uzávěrka přihlášek: 29. dubna 2024

startovné:  

 • 500 Kč pro vůdce, kteří vedou DO, MMO nebo VMO a jsou členy KDO
 • 500 Kč pro vůdce, kteří vedou jiné plemeno a jsou členy KDO minimálně 2 roky  
 • 900 Kč pro ostatní vůdce

změna termínu zkoušek je vyhrazena a v případě zrušení zkoušek bude poplatek za zkoušky vrácen

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 595, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 04052024
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

Přednostně budou přijímáni mladí psi narození v předcházejícím roce zkoušek a narození v posledních třech měsících roku předešlého, pak psi starší – DO, MMO a VMO.
V případě nedostatku psů plemen KDO bude možné počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na MVS ZV KDO 2024 – ZDE (doc)

Propozice na MVS ZV KDO 2024 – ZDE (pdf)

 

 

14. Memoriál Miroslava Němce – ZV

termín: sobota 4. května 2024
místo: Těšany – Brno venkov

uzávěrka přihlášek: 29. dubna 2024

startovné:  

 • 500 Kč pro vůdce, kteří vedou DO, MMO nebo VMO a jsou členy KDO
 • 500 Kč pro vůdce, kteří vedou jiné plemeno a jsou členy KDO minimálně 2 roky  
 • 900 Kč pro ostatní vůdce

přihlášky posílejte na adresu:
MVDr. Luboš Šlapanský, Budkovice 63, 664 91 Ivančice
tel.: +420 606 928 747, e-mail: lubos.slapansky@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 04052024
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

Přednostně budou přijímáni mladí psi narození v předcházejícím roce zkoušek a narození v posledních třech měsících roku předešlého, pak psi starší – DO, MMO a VMO.
V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny. 

Přihláška na MMN ZV KDO 2024 – ZDE (doc)

Propozice na MMN ZV KDO 2024 – ZDE (pdf)

 

 

Memoriál Otto Štěpánka – LZ + PZ

termín: 8. – 9. června 2024
místo: Karlovy Vary

uzávěrka přihlášek: 1. června 2024

startovné:  

 • 1600 Kč pro vůdce, kteří vedou DO, MMO nebo VMO a jsou členy KDO (900 LZ + 700 PZ)
 • 1600 Kč pro vůdce, kteří vedou jiné plemeno a jsou členy KDO minimálně 2 roky  (900 LZ + 700 PZ)
 • 2400 Kč pro ostatní vůdce (1400 LZ + 1200 PZ)

 

 

Přihláška na MOŠ (LZ+PZ)  2024 – ZDE

Propozice na MOŠ (LZ+PZ) 2024 – budou doplněny

 

 

 

Zkoušky vloh

termín: sobota 22. června 2024
místo: Bažantnice Černiš – České Budějovice

uzávěrka přihlášek: 17. června 2024

startovné:  

 • 500 Kč pro vůdce, kteří vedou DO, MMO nebo VMO a jsou členy KDO
 • 500 Kč pro vůdce, kteří vedou jiné plemeno a jsou členy KDO minimálně 2 roky  
 • 900 Kč pro ostatní vůdce

změna termínu zkoušek je vyhrazena a v případě zrušení zkoušek bude poplatek za zkoušky vrácen

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 595, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 22062024
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možné počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na ZV Bažantnice Černiš 2024 – ZDE (doc)

Propozice na ZV Bažantnice Černiš 2024 – ZDE (pdf)

 

 

Zkoušky z vodní práce 

termín: neděle 23. června 2024
místo: Bažantnice Černiš – České Budějovice

uzávěrka přihlášek:  17. června 2024

startovné:  

 • 700 Kč pro vůdce, kteří vedou DO, MMO nebo VMO a jsou členy KDO
 • 700 Kč pro vůdce, kteří vedou jiné plemeno a jsou členy KDO minimálně 2 roky  
 • 1200 Kč pro ostatní vůdce

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 595, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 23062024
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na VP Bažantnice Černiš 2024 – ZDE (doc)

Propozice na VP Bažantnice Černiš 2024 – ZDE (pdf)

 

 

Memoriál Karla Kiewega – Lesní zkoušky + Zkoušky z vodní práce

termín: 13. – 14. července 2024
místo: Libějovice – Strakonice

uzávěrka přihlášek: 8. července 2024

startovné:  

 • 1600 Kč pro vůdce, kteří vedou DO, MMO nebo VMO a jsou členy KDO (900 LZ + 700 VP)
 • 1600 Kč pro vůdce, kteří vedou jiné plemeno a jsou členy KDO minimálně 2 roky  (900 LZ + 700 VP)
 • 2600 Kč pro ostatní vůdce (1400 LZ + 1200 VP)

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 595, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO: 
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 13072024
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

.Z účastníků obou zkoušek bude po ukončení vyhlášen Vítěz Memoriálu Karla Kiewega

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na MKK 2024 – ZDE (doc)

Propozice na MKK 2024 – ZDE (pdf)

 

 

Memoriál Vladimíra Lišky – Lesní zkoušky + Barvářské zkoušky

termín: 10. – 11. srpna 2024
místo: Bušovice – Plzeň

uzávěrka přihlášek: 5. srpna 2024

startovné:  

 • 1600 Kč pro vůdce, kteří vedou DO, MMO nebo VMO a jsou členy KDO (900 LZ + 700 BZ)
 • 1600 Kč pro vůdce, kteří vedou jiné plemeno a jsou členy KDO minimálně 2 roky  (900 LZ + 700 BZ)
 • 2600 Kč pro ostatní vůdce (1400 LZ + 1200 BZ)

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 595, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 100824
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na Memoriál Vladimíra Lišky (LZ+BZ) 2024 – ZDE (doc)

Propozice na Memoriál Vladimíra Lišky (LZ+BZ) 2024 – ZDE (pdf)

 

 

Podzimní zkoušky 

termín: sobota 24. srpna 2024
místo: Bažantnice Radany – Písek

uzávěrka přihlášek:  19. srpna 2024

startovné:  

 • 700 Kč pro vůdce, kteří vedou DO, MMO nebo VMO a jsou členy KDO
 • 700 Kč pro vůdce, kteří vedou jiné plemeno a jsou členy KDO minimálně 2 roky  
 • 1200 Kč pro ostatní vůdce

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 595, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 240824
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na PZ Písek 2024 – ZDE (doc)

Propozice na PZ Písek 2024 – ZDE (pdf)

 

 

Podzimní zkoušky

termín: sobota 21. září 2024
místo: Těšany – Brno venkov

uzávěrka přihlášek: 16. září 2024

startovné:  

 • 700 Kč pro vůdce, kteří vedou DO, MMO nebo VMO a jsou členy KDO
 • 700 Kč pro vůdce, kteří vedou jiné plemeno a jsou členy KDO minimálně 2 roky  
 • 1200 Kč pro ostatní vůdce

přihlášky posílejte na adresu:
MVDr. Luboš Šlapanský, Budkovice 63, 664 91 Ivančice
tel.: +420 606 928 747, e-mail: lubos.slapansky@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 210924
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na PZ Těšany 2024 – ZDE (doc)

Propozice na PZ Těšany 2024 – ZDE (pdf)

 

 

Zkoušky z vodní práce 

termín: sobota 21. září 2024
místo: Bušovice – Plzeň

uzávěrka přihlášek:  16. září 2024

startovné:  

 • 700 Kč pro vůdce, kteří vedou DO, MMO nebo VMO a jsou členy KDO
 • 700 Kč pro vůdce, kteří vedou jiné plemeno a jsou členy KDO minimálně 2 roky  
 • 1200 Kč pro ostatní vůdce

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 595, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 210924
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na VP Bušovice – Plzeň 2024 – ZDE (doc)

Propozice na VP Bušovice – Plzeň 2024 – ZDE (pdf)

 

 

Klubová soutěž – Mezinárodní všestranné zkoušky a 12. Memoriál Ing. Vladimíra Dejmka – Mezinárodní všestranné zkoušky MMO

termín: 26. – 27. října 2024
místo: Karlovy Vary

uzávěrka přihlášek: 30. září 2024

startovné:  

 • 2000 Kč pro vůdce, kteří vedou DO, MMO nebo VMO a jsou členy KDO
 • 2000 Kč pro vůdce, kteří vedou jiné plemeno a jsou členy KDO minimálně 2 roky  
 • 3000 Kč pro ostatní vůdce

přihlášky posílejte na adresu:
Jaroslav Šíma, V Rybníčkách 595, 342 01 Sušice
tel.: +420 605 127 664, e-mail: sima.kdo@seznam.cz

K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO:
Klub dlouhosrstých ohařů
Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město
číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100
variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 261024
Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby a jméno vůdce.

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Přihláška na Klubovou soutěž – MVZ KDO – bude doplněna

Přihláška na MVD – MVZ MMO – bude doplněna

Propozice na KS MVZ KDO a MVD – MVZ MMO (CZ) – budou doplněny