Lesní zkoušky Ejpovice-Rokycany 13. 6. 2020

Vzhledem ke zlepšení pandemické situace se budou konat nácviky vždy v neděli 10. 5. a 24. 5. v Ejpovicích. Zvěř na nácviky je zajištěna, vlastní vítána. V případě zájmu o účast na nácviku volejte pana Petra Matušku na 603903037. Přednost účasti na nácvik budou mít přihlášení vůdci se zaplaceným startovním poplatkem.

uzávěrka přihlášek na LZ: 2. června 2020, startovné: 700 Kč pro členy KDO, 800 Kč pro nečleny KDO

PŘIHLÁŠKY na zkoušky posílejte na e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz, nebo adresu: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 Nýrsko, tel.: +420 602 134 057. K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO: Klub dlouhosrstých ohařů, Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město

číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100, variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 130620

Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Napsat komentář