Memoriál Dr. Petra Valera – Východočeská pobočka

Memoriál Dr. Petra Valera – Východočeská pobočka

Fotogalerie ZDE

Dne 1.června 2019 se uskutečnila v Bažantnici ,,Bor“ v Probluzi pravidelná akce Východočeské pobočky KDO. Je to přátelské setkání chovatelů, držitelů a příznivců dlouhosrstých ohařů sdružených v našem klubu – nejen z východních Čech.

Program setkání je tradiční, po zahájení a přivítání účastníků doprovázeném trubači proběhne přehlídka přítomných jedinců s komentářem jejich majitelů, kdy nejhezčího jedince volí přítomná korona.

Následuje Výroční schůze Východočeské pobočky, kde zhodnotíme činnost za uplynulé období a jsou vyhlášeny výsledky přehlídky o nejhezčího jedince z předvedených psů a fen.

Letos bylo představeno celkem 18 jedinců, včetně pěti štěňat ve věku pěti měsíců. A bylo nač se dívat! Velice nadějně se jevil představený dorost.

Vítězem této ,,přehlídky krásy“ se stala hnědá fena DO – Lindemann´s Finja přítele Jiřího Hály z Nového Bydžova, na druhém místě pes – bělouš DO – Avar ze Železnohorských lesů ing. Jána Drugdy a na třetím místě fena MMO – Cira z Vlčkovického dvora – majitel Miloš Pomezný.

Brzy dopoledne nastoupili účastníci na Soutěž Paed.Dr. Petra Valera. Počasí bylo slunečné , vcelku příjemné, před přímým sluncem nás po většinu soutěže chránily koruny stromů. Předmětem soutěže je deset disciplín a známka ,,0“ z jedné nebo více disciplín nevylučuje psa ze soutěže. Posuzuje se dle platného zkušebního řádu. Účastnit se mohou psi/feny, kteří mají složené alespoň podzimní zkoušky. Letos nastoupilo do této soutěže šest psů a fen s různou úrovní složených zkoušek. Byli zde psi s PZ, ale i psi všestranní, psi zkušení, ale i jedinci mladí. Po losování byli vůdci rozděleni do dvou skupin, kdy každá měla své dva rozhodčí. První skupinu posuzovali pan Stanislav Bejšovec a Zdeněk Horák (los 1-3), druhou ing. Jarmila Pokorná a Josef Ouzký (los 4-6).

Odpoledne došlo na vyhlášení výsledků Soutěže Paed.Dr. Petra Valera a vrchní rozhodčí Zdeněk Horák zhodnotil její průběh.

Celkově byla soutěž velice dobře připravena – vhodně vybrané terény pro jednotlivé disciplíny a dostatek kvalitní – vyspělé zvěře pro ,,vyzkoušení“ psů a fen. Vše se odehrálo v blízkosti centra dění a korona mohla pohodlně sledovat výkony jednotlivých účastníků soutěže. Zde děkuji Tomáši Skalickému!

Nastoupilo šest jedinců, dokončilo také šest. Ve druhé ceně skončili dva psi, ve třetí jeden a bez ceny – tedy s jednou či více nulami tři účastníci.

Vítězem soutěže se stal MMO Aramis z Romanova chovu přítele Michala Proska ze Štramberka – II.cena 142 bodů, na druhém místě dokončil DO Lancelot vom Veybach a ,,domácí “vůdce Tomáš Skalický – II.cena 139 bodů, na třetím místě skončil MMO Ben Faty Lamberk a Michal Prosek – III.cena 128 bodů. Na dalších místech bohužel již mimo cenu dokončili – DO Ares z Písek+Stanislav Doležal – 88bodů, DO Lindemann´s Finja+Jiří Hála – 78 bodů a MMO Cira z Vlčkovického dvora+Miloš Pomezný.

Na závěr děkuji všem, kteří se o vydařený a příjemně prožitý den s ,,našimi dlouhosrstými“ jakkoliv přičinili.

Děkuji mysliveckému spolku v Probluzi za poskytnuté zázemí, děkuji trubačům, kteří nás po celý den doprovázeli mysliveckým ,,halali“ a rozhodčím za objektivní a citlivé posuzování. Děkuji sponzorům, kteří nás materiálně podporují – firma MADOS, Dřevo N.B.s.r.o., Česká Osiva Chlumec.

Děkuji kuchařkám a cukrářce za výborné občerstvení = paní Ireně Skalické, paní Marii Drugdové, slečně Lence Koutové a váženému pánovi Miloši Jiřičkovi – bylo to na ,,Zlatou hvězdu“ !!!

Dovolím si Vás pozvat v příštím roce do Královéhradeckého kraje na toto naše ,,pobočkové“ setkání a do nadcházející kynologické sezony přeji všem hodně zdaru a zkouškového štěstí!

Současně bych chtěl pozvat příznivce našich plemen do Východních Čech v roce 2020 na vrcholnou klubovou akci – Klubovou soutěž MVZ a MVZ DO.

Za Východočeskou pobočku Klubu Dlouhosrstých ohařů Zdeněk Horák.

Dlouhosrstým Zdar!!!

Napsat komentář