Nezapomeňte!! Nominační soutěž na MRK 2018 – přihlášky

Nominační soutěž na MRK 2018

Pokyny a podmínky k podání přihlášky na Nominační soutěž MRK 2018.
Na základě podmínek ČMMJ, z. s. k pořádání Nominační soutěže na MRK schválených MR ČMMJ, z. s. mohou zájemci zasílat do 28. února 2018  PŘIHLÁŠKY na Nominační soutěž MRK.

Pokyny a podmínky k podání PŘIHLÁŠKY

  • VZ ohařů s minimálním počtem 480 b.,
  • fotokopie tabulky z VZ,
  • fotokopie průkazu původu psa,
  • vyplněná a podepsaná přihláška (čitelně)
  • na přihlášce nutno uvést e-mailovou adresu a telefon.

Kynologická komise ČMMJ, z. s. z došlých přihlášek sestaví seznam účastníků, kteří se Nominační soutěže MRK zúčastní. Přihlášky (formulář viz přiložené dokumenty) zasílejte na sekretariát ČMMJ na adresu Lešanská 1176/2a, Praha 4  – Chodov, PSČ: 141 00 nebo na e-mail: adamkova@cmmj.cz

Napsat komentář