NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA platná od 1.11.2017

Od 1. listopadu 2017 nabývá účinnosti jedna z nejrozsáhlejších novel veterinárního
zákona v jeho historii. Přináší řadu změn zejména směrem k chovatelům psů, registrace
chovu psů, EET pro chovatele, povinné čipy
od 1. ledna 2020 ukládá povinnost označovat povinně psy čipem. Tato právní úprava by měla být prvním krokem
v rámci komplexního řešení problematiky označování a centrální evidence psů v ČR.
Více  zde
Registrace chovů
Od listopadu tohoto roku musí chovatelé psů povinně registrovat chovy s pěti a více fenami starší 12ti měsíců.
Plemen, chovanými naším klubem
by se ale tato změna týkat neměla!
Výjimka z oznamovací povinnosti se vztahuje na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem,
vodících psů, asistenčních psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů.
Aby se na chov vztahovala výjimka z oznamovací povinnosti, musí mít fena osvědčení o složení příslušné
zkoušky, či o zařazení do výkonu služby“
Definice loveckého psa, na kterou se vztahuje výjimka z oznamovací povinnosti, je uvedena v §44 odst.
1 zákona o myslivosti: „Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného
Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu.
Potvrzení o složené zkoušce vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.“
Více na Státni veterinární správě zde..www.svscr.cz/oznamovaci-povinnost-chovatelu-peti-a-vice-fen/
Elektronické evidenci tržeb, EET, ve vztahu k chovatelům psů
ČMKU požádala Ministerstvo financí o výklad zákona o elektronické evidenci tržeb ve vztahu k chovatelům psů,
kteří nejsou podnikateli, svoji činnost provozují zájmově a nepravidelně.
Celé vyjádření naleznete v příloze zde

Napsat komentář