postřehy předsedy klubu k 50. Vollgebrauchsprüfung, Rakousko Oberosterreich

Postřehy předsedy klubu Ing Jiřího Kece k 50. Vollgebrauchsprüfung, Rakousko Oberosterreich

50.MVZ DO V Rakousku  byly opravdu okázalým  svátkem lovecké kynologie, věnovaný tomuto velkému jubileu a plemenu německý dlouhosrstý ohař.  Organisační zajištění bylo ve velkém stylu, možno shlédnout také  na  http://www.deutschlanghaar.at/fotogalerie ( otevření – proklik fotofrafie – vůdce s DO )
Ve čtvrtek  od 16:30 byla provedena přejímka psů a přidělena startovní čísla. Byly utvořeny čtyři družstva, ve kterém bylo po jednom  DO z každé země. Následně promítnuta  projekce k historii .MVZ , vzpomenuto  vlastní založení a  vítězové jednotlivých ročníků .
  Velkolepé zahájení proběhlo druhý den, zastoupeni byli představitelé vedení kynologických institucí Rakouska, představitelů veřejného života a zástupců vedení klubu . Prostor pro slovní projevy byl dán až před vyhlášením výsledků v  závěru MVZ, vše bylo podřízeno splnění co největšího počtu  disciplín  tento den zkoušek.  Po zahájení  a organizačních sdělení proběhlo  přidělení potřebné zvěře pro každého vůdce.  Družstvu byla určena dvojice rozhodčích,  která hodnotila výkony psů celé zkoušky. Najezdili jsme mnoho kilometrů .  Na zkouškách jsem doprovázel a tlumočil do němčiny pro pana Jiřího Drahokoupila s dvouletým psem jménem Goffy ze Skřivánčí rokle. Goffi pracoval na mladého pejska rutinně, bez  problémů. Utkvěla mi jeho špičková práce v poli při hledání. Neměli jsme zajíce a tak Goffi předvedl excelentní práci na mnoha bažantech  v plném tempu, než stejně nádherně našel zajíce . Byla to překrásná podívaná pro celou koronu v přehledném terénu .
  Poslední den zkoušek byl vyhrazen pro práce na barvě a dozkoušení disciplin , převážně  na  živé zvěři v poli, pokud nebylo štěstí  přijít na zvěř při hledání první den . Práce na pobarvené stopě nám trochu pokazila náladu , jedno sejití při ostrém lomu po větru  a známka 3. Celkové hodnocení je  I. cena  396 bodů. Na dvouletého pejska perfektní výkon. Závěr zkoušek byl ve znamení projevů , byla zmíněna  historie 50. ročníků .
  Dlouhodobě doprovázím česká družstva na MVZ v zahraničí. Mohu tak   srovnat práci českých psů    a zodpovědně prohlašuji že čeští DO jsou nyní  velice kvalitní.   MVZ daly možnost dovozu „potřebné krve “ pro pro osvěžení našich chovů  DO.   V současné době jsme  i rovnocenní soupeři  ve vodní práci,  kde byl dříve propastný rozdíl. Nadále si  DO zachoval excelentní manýr a  hledání v poli,  podpořený dlouholetou praxí zkušených vůdců .  Doufejme,  že DO najde větší  početní  uplatnění  v našich honitbách.
Ing.Jiří Kec

předseda KDO

Napsat komentář