Soutěž Dr. Petra Valera 2024

Dne 1. 6. 2024 uspořádala Východočeská pobočka našeho klubu tradiční Soutěž Dr. Petra Valera. Akce proběhla v bažantnici Bříšťany, která spadá pod Hořickou lesní a. s., a její náplní byla Přehlídka exteriéru s komentářem  majitelů a hlasování o nejkrásnějšího jedince, dále Spádová členská schůze a pak samotná Soutěž Dr. Petra Valera, po jejímž vyhodnocení následovalo společenské odpoledne.

Nejhezčího jedince volí korona. Garant této soutěže pan Zdeněk Horák přidělil dvaceti zúčastněným psům čísla, každý vůdce svého svěřence představil a hodnotitelé pak vhodili do klobouku lístek s číslem svého favorita. Nejvyšší počet hlasů obdrželi dva psi – DO Bak z Lesa Ouliště, vůdce Václav Hejna a DO Nord Argaj Doksy, vůdce Jiří Drahokoupil – a o vítězi tak musela rozhodnout chovnost jedince. Vítězem se tedy stal DO Bak z Lesa Ouliště vedený Václavem Hejnou. Gratulujeme.

Na členské schůzi Východočeské pobočky vystoupil v diskuzi předseda KDO Ing. Jiří Kec. Vážíme si jeho přítomnosti. Jsme rádi, že i v tak nepříznivém počasí dorazil i s manželkou a na schůzi předal stříbrný klubový odznak panu Skalickému za 20 let členství. Další diskutující pan Jaroslav Dostál pozval přítomné na 86. ročník MKP, který letos pořádá OMS Jičín ve dnech 5.- 6. 10. 2024.

Samotná Soutěž Dr. Petra Valera začala za velmi deštivého počasí, které se naštěstí během odpoledne změnilo v příjemné. Do soutěže nastoupilo deset psů, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Disciplíny soutěže jsou namíchány z lesa, pole i vody (tabulka disciplín je uvedena v Propozicích soutěže Dr. Petra Valera). Soutěž pod vedením hlavního rozhodčího Jaroslava Dostála posuzovali zkušení rozhodčí – Zdeněk Horák, Hana Kovářová a Michal Prosek. Vítězem se stala fena MMO Ira Ulja Morava, vůdce Miroslav Klzo. Druhé místo obsadil pes DO Bak z Lesa Ouliště, vůdce Václav Hejna a třetí pes MMO Irwin vom Borgwall, vůdce Petr Valenta.

Děkuji všem vůdcům a jejich svěřencům za předvedené výkony v nelehkých podmínkách, arbitrům za přísné, ale korektní posuzování, kuchyni za občerstvení, trubačům za dokreslení atmosféry, početné koroně za fandění, dále všem, co přivezli něco ke kávě, a v neposlední řadě Hořické lesní a.s. za propůjčení honitby a Jaroslavu Dostálovi za obětavou přípravu tohoto klání.

Fotografie z akce naleznete zde.

 

           Myslivosti a kynologii zdar!

                  Jiří Drahokoupil

Předseda KCHDO Východočeská pobočka

Napsat komentář