SOUTĚŽ „RARITA 2018 SPECIÁL – JELENI“

Mohlo by vás zajímat…

Redakce Světa myslivosti letos pořádá speciální variantu soutěže o nejzajímavější trofej. Je tu soutěž „RARITA 2018 SPECIÁL – JELENI“!

Pravidla soutěže „Rarita 2018 speciál – jeleni“
– Soutěže se může zúčastnit každý myslivec z České republiky a Slovenska, jenž zašle (elektronicky či klasicky poštou) do redakce Světa myslivosti fotografii jelena evropského s raritní trofejí, kterého ulovil v české nebo slovenské honitbě.
– K fotografii soutěžící připojí následující údaje: své jméno a příjmení, název honitby, v níž byl jelen uloven, druh honitby (volná nebo obora), datum ulovení, věk uloveného jelena a své kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo, e mail).
– Soutěž má jediné kolo. Uzávěrka přihlášek je 12. února 2018.
– Vizuální hodnocení trofejí provede desetičlenná porota. Porotci budou hodnotit trofeje individuálně, každé trofeji udělí počet bodů na stupnici 1–10. Body udělené jednotlivými porotci se sčítají. Vítězkou soutěže se stane trofej s nejvyšším bodovým součtem. Výsledky budou zveřejněny ve Světě myslivosti č. 4/2018.
– Svou vítěznou trofej vyberou z kolekce přihlášených trofejí také čtenáři. Od 15. února do 15. března 2018 budou snímky všech přihlášených trofejí zveřejněny na internetové stránce www.silvarium.cz. Ve Světě myslivosti č. 3 bude otištěn kupón, jímž budou moci čtenáři hlasovat. Zvítězí trofej s nejvyšším počtem hlasů.

Napsat komentář