SPÁDOVÁ SCHUZE SEVERNÍ A STŘEDNÍ ČECHY

Dne 4. března 2018 se konala spádová schuze Severních a Středních Čech v penzionu Artemis – Netřeba. Počet učastníků 28.

Schůzi zahájil a řídil Petr Buba. V úvodu vzpomněl na členy klubu, kteří již nejsou mezi námi.

Dále byly předány vyznamenání: zlatý odznak – p. Pettrich, p. Voříšek, p. Lux, stříbrný odznak – p. Sedloň. V následné diskuzi byla probírána např. témata podpora od ostatních klubů ohařů na MZ ohledně zákazu práce ohařů na naháňkách, poděkování bylo vyjádřeno Ing. Lence a Ing. Zuzaně Fialové za články o jednotlivých i

vrcholných zkouškách, dále se členové vyjádřili, že internetové stránky jsou velmi pěkné s poděkováním Katce Lisové ( za což děkuji), Petr Buba informoval, že KDO byl osloven vedením výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem s
nabídkou stánku k propagaci klubu, kde by se měli střídat každý den 2 členové klubu se psy, v diskuzi padla také zmínka o novém zákonu o zbraních a střelivu, zda by se klub neměl k němu vyjádřit.
Foto: Drahuška Luxová
 

 

Napsat komentář