VIII. Memoriál Miroslava Němce – ZV KDO CACT- VÝSLEDKY

VIII. Memoriál Miroslava Němce – ZV KDO CACT- VÝSLEDKY

vítěz zkoušek Dyr Zimní vrch (MMO) CACT, vůdce Jaroslav Šlimar, počet bodů 228, I.cena

II. místo Ary z Hlubočanského hájku (VMO) CACT, vůdce Hana Holčáková, počet bodů 225, I. cena

III.místo Azor Anisok (MMO) Res. CACT, vůdce Martin Uhlíř : I.cena, počet bodů 210 bodů, I. cena

…………………

Ana-bela z Lesa Oliště (DO), vůdce Miroslav Wünsche, 210 bodů, I. cena

Gas Ulja Morava (MMO), vůdce Petr Borovička, 206 bodů, I.cena

Gron Ulja Morava (MMO), vůdce Vítězslav Chytil, 201 bodů, I. cena

Cerik ze Sivického lesa (VMO), vůdce Zdeňek Ryšánek III. cena

Arm od Rybníka Žabince (VMO), vůdce Kristýna Rychlá, III. cena

Pro neklid před srstnatou neobstála Bernie z Lesa Habrůvky, vůdce Jarmila Bulíčková

Dasty MIlaba, vůdce Radek Šlimar vzhledem k indispozici odstoupil.

Napsat komentář