Zasílání změn a doplňků z výstav a zkoušek psů hlavnímu poradci chovu KDO

Evidence psů a fen u hlavního poradce chovu KDO – změny a doplňky

Kopie dokladů o dodatečně získaných výstavních oceněních a titulech, o absolvování zkoušek z výkonu aj. jsou majitelé chovných psů a fen povinni neprodleně zasílat na adresu hlavního poradce chovu, aby bylo možno seznam KDO aktualizovat.

Kontakty na hlavního poradce chovu:

MVDr. Luboš Šlapanský

adresa:        Budkovice 63, 664 91 Ivančice

tel.              546 451 898

e-mail:         slapansky@tiscali.cz