Certifikáty pro lovecká plemena psů

Certifikáty pro lovecká plemena psů

(Platí pro zařazení jedince do třídy pracovní na všech výstavách včetně mezinárodních a pro žádost o Český šampionát krásy. K žádosti o titul Interšampion se vydává certifikát pouze na zkoušku, kde se zadává titul CACT.)

Certifikáty budou vystaveny pouze na níže uvedené zkoušky. Jiná zkouška není platná. 

p l e m e n o

kontinentální ohaři:
německý, maďarský, münsterlandský,
pudlpointer, výmarský, slov. hrubosrstý,
český fousek a další

epagneul breton

německý krátkosrstý ohař

angličtí ohaři:
anglický, gordon, irský setr, pointer

u z n á v a n á   z k o u š k a

ZV – zkouška vloh
PZ – podzimní zkouška
VZ – všestranná zkouška
FT – Field Trials

výše uvedené + BICP

výše uvedené + Memoriál M.Novotného

ZV – zkouška vloh
PZ – podzimní zkouška
VZ – všestranná zkouška
FT – Field Trials

Certifikáty vydává

Českomoravská kynologická jednota

Lešanská 1176/2a

141 00 Praha 4 – Chodov

tel: +420 224 948 472, +420 224 948 478

Certifikát se vydává na základě žádosti a přiložené kopie Průkazu původu psa a soudcovské tabulky.

Certifikát nezaměňovat s Potvrzením o vykonané zkoušce (žlutá kartička), kterou vydává Českomoravská myslivecká jednota.

Ing. Lenka Fialová

(Řády pro udělování titulů Český junior šampion, Český šampion, Interšampion a Šampion práce ČR najdete na internetové adrese www.cmku.cz v rubrice Řády ČMKU – Řády pro udělování šampionátů. Pozn. red.)