Vývoj a historie zpravodaje

                     

  č.1                                             č. 10                                          č.14                                          č.18

První číslo zpravodaje KDO bylo vydáno v únoru 1970. To je před 45 ti lety. KDO vznikl v roce 1935 a tak se naskýtá otázka jakým způsobem se členové domlouvali a sdělovali zprávy. Patrně se často setkávali na různých akcích a fungovala pošta. Také členů bylo málo, ještě v roce 1966 měl KDO pouze 186 členů.První číslo mělo jen 16 stran, velikost byla A5 (zachována dodnes), bylo napsáno na klasickém psacím stroji a kopírováno přes kopírku. Další čísla byla tištěna v Okresním zemědělském sdružení v Hradci Králové. I tak se stalo vydávání zpravodaje KDO nemalou finanční zátěží. Bylo nutné vyhlásit dobrovolnou sbírku na tento účel. Články se psaly na ručních strojích a sazeč s grafikem pak v tiskárně všemu dávali svou podobu, což bylo časově náročné. První černobílé fotografie byly zvěřejněny až ve 12 čísle v roce 1974 neb toto číslo o 30ti stranách bylo již vytištěno v Mostecké tiskárně Severografie národní podnik. Za obsah zpravodaje zodpovídal, formoval a redigoval jednatel KDO a duše celého klubu pplk. Otakar Blažek z Jaroměře.

Od roku 1975 se pak zpravodaj tiskne ve Východočeské tiskárně n.p. Pardubice provoz 16 v Trutnově. Zlepšuje se kvalita tisku, jeho obsah má cca 40 – 60 stran a to až do čísla 35 v roce 1986. Redakční radu v té době tvoří Josef Zeman ze Sopřeče, Eva Oubramová z Mostu a Ladislav Valenta z Trutnova, který zajištoval distribuci z Trutnovské tiskárny a byl jakýmsi ,,tiskovým referentem,,.

V roce 1987 rozšiřuje redakční radu KDO Marie Nývltová, Dr Karel Nývlt a odpovědným redaktorem stále zůstává jednatel Otakar Blažek. Zpravodaj má již kolem 100 stran s ne příliš kvalitními černobílými fotografiemi.

Číslo 45 z roku 1991 se přesouvá do Prahy a je tištěno v tiskárně Gradatim s.r.o. v Praze 2. Odpovědným redaktorem se stává Dr. Karel Nývlt a redaktorem Dr. Jiří Mareš

V roce 1993 byl zvolen odpovědným redaktorem Dr. Jiří Mareš z Loun a redaktory a Marie Nývltová z Prahy a Petr Buba z Křivoklátu. 47 číslo bylo tištěno již v tiskárně Tobola v Praze 5.

Číslo 52 z roku 1996 již rediguje nově zvolený odpovědný redaktor Petr Buba a další redaktor Dr. Jiří Tesař z Českých Budějovic a Marie Nývltová. Zpravodaj má již barevnou obálku a barevné fotografie první, druhé a třetí strany. Vylepšeno také perokresbami..Převratnou změnou je, že se zpracovává elektronicky, což je hlavní zásluha Dr. Jiřího Tesaře. Zpravodaj tiskne tiskárna Novotný a spol s.r.o. a posléza pak tiskárna s.r.o. Tuček v Rakovníku, která zpravodaj tisne a distribuuje dodnes. V 60 čísle se objevují již barevné fotografie uvnitř zpravodaje což zpravodaj podstatně vylepšuje.

Od 67 čísla v roce 2004 střídá Marii Nývltovou Mgr. Zdena Mlýnková, která zůstává ve funkci redaktory až do roku 2009. Oběma ženám chci poděkovat za jejich dlouholetou a nezjištnou pomoc při tvorbě a obsahu našeho zpravodaje. V dalším období se redakční radě snažili pomoci, Michal Beneš, Kateřina Kunášková a Ing Lucie Hrubá. V současné době redakční radě velmi pomáhají Ing. Pavlína Kuncová, Zuzana Fialová a Kateřina Lisová. Všem dopisovatelům patří velký dík za příspěvky a fotografie. “Jaký zpravodaj si uděláme, takový ho budeme mít”…. a věřte, přátelé KDO, co se dělá s láskou přinese své ovoce

Petr Buba