Vývoj a historie zpravodaje

                     

  č.1                                             č. 10                                          č.14                                          č.18

Přestože Klub dlouhosrstých ohařů vznikl v roce 1935, první číslo zpravodaje KDO bylo vydáno až v únoru 1970. A tak se naskýtá otázka jakým způsobem se členové domlouvali a sdělovali si zprávy. Patrně se často setkávali na různých akcích a samozřejmě využívali také poštu. Členů bylo v těch letech málo, ještě v roce 1966 měl KDO pouze 186 členů.

První číslo zpravodaje mělo jen 16 stran a velikost byla A5 (ta je zachována dodnes). Bylo napsáno na klasickém psacím stroji a kopírováno přes kopírku. Další čísla byla tištěna v Okresním zemědělském sdružení v Hradci Králové. I tak se stalo vydávání zpravodaje KDO nemalou finanční zátěží. Bylo nutné vyhlásit dobrovolnou sbírku na tento účel. Články se psaly na ručních strojích a sazeč s grafikem pak v tiskárně všemu dávali svou podobu, což bylo časově náročné.

První černobílé fotografie byly zveřejněny až ve 12. čísle v roce 1974, toto číslo mělo 30 stran a bylo nově vytištěno v Mostecké tiskárně Severografie národní podnik. Za obsah zpravodaje zodpovídal, formoval ho a redigoval jednatel KDO a duše celého klubu Otakar Blažek z Jaroměře.

Od roku 1975 se pak zpravodaj tiskne ve Východočeské tiskárně n. p. Pardubice provoz 16 v Trutnově. Zlepšuje se kvalita tisku, jeho obsah má cca 40 – 60 stran, a to až do čísla 35 v roce 1986. Redakční radu v té době tvoří Josef Zeman ze Sopřeče, Eva Oubramová z Mostu a Ladislav Valenta z Trutnova, který zajištoval distribuci z Trutnovské tiskárny a byl jakýmsi „tiskovým referentem“.

V roce 1987 rozšiřuje redakční radu KDO Marie Nývltová, JUDr. Karel Nývlt a odpovědným redaktorem stále zůstává jednatel Otakar Blažek. Zpravodaj má již kolem 100 stran s ne příliš kvalitními černobílými fotografiemi.

Tisk čísla 45 z roku 1991 se přesouvá do Prahy, je tištěno v tiskárně Gradatim s.r.o. v Praze 2. Odpovědným redaktorem se stává JUDr. Karel Nývlt a redaktorem MVDr. Jiří Mareš

V roce 1993 byl zvolen odpovědným redaktorem MVDr. Jiří Mareš z Loun a redaktory Marie Nývltová z Prahy a Petr Buba z Křivoklátu. Číslo 47 bylo tištěno již v tiskárně Tobola v Praze 5.

Číslo 52 z roku 1996 již rediguje nově zvolený odpovědný redaktor Petr Buba a další redaktoři Dr. Jiří Tesař z Českých Budějovic a Marie Nývltová. Zpravodaj má již barevnou obálku a barevné fotografie první, druhé a třetí strany. Toto číslo bylo vylepšeno také perokresbami. Zpravodaj tiskne tiskárna Novotný a spol. s.r.o. a posléze pak tiskárna s.r.o. Tuček v Rakovníku. V 60. čísle se objevují již barevné fotografie uvnitř zpravodaje, což zpravodaj podstatně zatraktivňuje.

Od 67. čísla v roce 2004 střídá Marii Nývltovou Mgr. Zdena Mlýnková, která zůstává ve funkci redaktorky až do roku 2009. Oběma ženám děkujeme za jejich dlouholetou a nezištnou pomoc při tvorbě a obsahu našeho zpravodaje. V dalším období se redakční radě snažili pomoci Michal Beneš, Kateřina Kunášková, Ing. Lucie Hrubá, Ing. Pavlína Kuncová, Ing. Zuzana Fialová a Kateřina Lisová.

Od roku 2017 pak redakční rada klubového zpravodaje pracovala ve složení zodpovědný redaktor Petr Buba a členové redakční rady Dr. Jiří Tesař a Ing. Kateřina Svobodová. Po klubové konferenci v roce 2019 ukončil na vlastní žádost svoji činnost v redakční radě Petr Buba. Jménem všech členů KDO mu vyjadřujeme dík za téměř pětadvacetileté vedení našeho zpravodaje. Od čísla 98 pracuje redakční rada pouze v úzkém složení: odpovědný redaktor Dr. Jiří Tesař a členka redakční rady Ing. Kateřina Svobodová.  Zpravodaj po grafické stránce tvoří Ing. Michal Šerý a tiskne Tiskárna HERBIA v Českých Budějovicích.

 

Zpracováno podle vzpomínek minulých i současných členů redakční rady