Statut MVZ KDO

STATUT

Mezinárodních všestranných zkoušek

plemene Klubu dlouhosrstých ohařů

§ 1

Mezinárodní všestranné zkoušky jsou vrcholnou klubovou soutěží, kterou pořádá KDO každoročně vždy pro jedno plemeno (německý dlouhosrstý ohař, malý münsterlandský ohař a velký münsterlandský ohař). MVZ jsou soutěží jednotlivců. V případě německých dlouhosrstých ohařů jsou též soutěží čtyřčlenných družstev České republiky, Rakouska a Německa. Do soutěže družstev se započítávají body tří nejlepších členů družstva.

§ 2

Zúčastnit se mohou pouze psi a feny s průkazem původu organizace FCI. Podmínky účasti (absolvování zkoušek) si stanoví zúčastněný svaz nebo klub. Z ČR mohou být přihlášeni psi a feny, jež absolvovali VZ nebo alespoň PZ a LZ, popřípadě PZ a VP, a jejich majitelé a vůdci jsou členy KDO. Výběr startujících z ČR provede výbor KDO. Startovat na MVZ může pes nebo fena pouze jedenkrát. Účastník je povinen soutěž dokončit, i když v některé disciplině neobstál. Startovné a náklady za ubytování si hradí jednotliví účastníci, popřípadě jejich vysílající svaz, pokud není předem dohodnuto s pořadatelem jinak. Českým vůdcům, kteří byli na obdobnou soutěž vysláni do zahraničí, přispěje na startovné v mezích možností KDO.

§ 3

Posuzování na MVZ je podle zkušebního řádu pro VZ ohařů. Sbor rozhodčích deleguje na návrh výboru KDO Českomoravská myslivecká jednota. Delegování zahraničních rozhodčích musí odsouhlasit kynologická organizace zastřešující příslušnou zemi v FCI.

§ 4

Při MVZ může být zadán titul CACIT (kandidát Mezinárodního šampiona práce) a Res. CACIT a titul CACT (kandidát Českého šampiona práce). Kromě titulu VÍTĚZ MVZ může být zadán titul VÍTĚZ POLE, VODY a LESA. Psovi českého vůdce, který dosáhl vyššího ocenění než český vítěz Klubové soutěže – všestranných mezinárodních zkoušek KDO, bude zadán titul VŠESTRANNÝ VÍTĚZ KDO roku.

§ 5

MVZ plemene KDO jsou pořádány společně s Klubovou soutěží – mezinárodními všestrannými zkouškami tak, že losování práce na jednotlivých disciplinách a vyhlašování výsledků je samostatné. KS-MVZ je soutěží jednotlivců se zahraniční účastí včetně plemene, pro které jsou uspořádány MVZ. V KS-MVZ mohou být zadány tituly CACIT pro vítěze a CACT pro každé plemeno, VÍTĚZ POLE, VODY a LESA a VŠESTRANNÝ KLUBOVÝ VÍTĚZ roku psovi českého vůdce, který dosáhl vyššího ocenění než pes na MVZ plemene.