Redakční rada

Redakční rada Zpravodaje KDO si dovoluje požádat všechny členy klubu, aby se podíleli na náplni klubového Zpravodaje a posílali k publikování svoje písemné i obrazové materiály. Doplňte řady vůdců a vystavovatelů, kteří prezentují úspěchy svých pejsků z pracovních i výstavních kynologických akcí doma i v zahraničí, podělte se se členy klubu také o své zkušenosti z výcviku a chovatelství, o své zážitky z lovu či jiných aktivit, které se svým dlouhosrstým ohařem podnikáte, prostě o radosti i starosti, které Vám Vaši psi přináší. Dosavadním spolupracovníkům děkujeme.

Příspěvky můžete zasílat na kterýkoli z níže uvedených kontaktů jakýmkoliv způsobem a formou – poštou, na CD nebo e-mailem.

Na spolupráci se těší Dr. Jiří Tesař a Ing. Kateřina Svobodová, Ph.D.

Kontakty na redakční radu Zpravodaje KDO:

Dr. Jiří Tesař,  Vidovská 138, CZ – 370 07 Roudné
tel. +420 774 510 280
e-mail: tesaru@seznam.cz

Kateřina Svobodová, Horní Štěpánov 148, 798 47
tel. +420 777 904 687
e-mail: kat.svobodova@centrum.cz