Redakční rada

Redakční rada Zpravodaje KDO

Redakční rada si dovoluje požádat všechny členy KDO, aby se podíleli na náplni klubového Zpravodaje a posílali k publikování svoje písemné i obrazové materiály a doplňovali tak řady vůdců a vystavovatelů, kteří prezentují úspěchy svých pejsků z pracovních i výstavních kynologických akcí doma i v zahraničí. Zároveň tak budou mít možnost sdělovat hlavně mladým členům klubu své zkušenosti z výcviku a chovatelství. Dosavadním spolupracovníkům děkujeme.

Příspěvky můžete zasílat kterémukoliv ze tří členů redakční rady a jakýmkoliv způsobem a formou – obyčejnou poštou, na CD nebo e-mailem.

Na spolupráci se těší Petr Buba, Ing. Kateřina Svobodová a Dr. Jiří Tesař

Kontakty na redakční radu Zpravodaje KDO

 

Petr Buba,  Nový Dvůr 33, CZ – 270 01 Kněževes u Rakovníka

tel. +420 606 265 615

e-mail: p.buba@seznam.cz

Členové redakční rady

Dr. Jiří Tesař,  Vidovská 138, CZ – 370 07 Roudné

tel. +420 774 510 280

e-mail: raset@pf.jcu.cz

Ing. Kateřina Svobodová, Horní Štěpánov 148

tel. 777 904 687
e-mail: kat.svobodova@centrum.cz