51. IVGP DL, Ebrachu Německo (MVZ DO) 12.-14.9.2019

51. IVGP DL, Ebrachu Německo (MVZ DO) 12.-14.9.2019

Děkuji účastníkům MVZ za příkladnou reprezentaci. Tomáši Skalickému za zajištění přípravy družstva ke zkouškám, s Lancelotem vom Veybach předvedl nejlepší práci na ohrádce s liškou a vyhodnocen za nejlepší práci na poli.”

Ing.Jiří Kec
předseda KDO

Výsledky – IVGP (D)

https://www.sueddeutscher-club-langhaar.de/index.php/3

MVZ-50. CACIT Klubovou soutěž – VOLNÁ MÍSTA

MVZ-50. CACIT Klubovou soutěž – VOLNÁ MÍSTA

Klub dlouhosrstých ohařů Vás srdečně zve na 50. CACIT Klubovou soutěž – mezinárodní všestranné zkoušky a Mezinárodní všestranné zkoušky VMO 21.-22.9.2019 do Běšin u Klatov.

Na naši nejprestižnější klubovou akci jsou !!!VOLNÁ MÍSTA!!!, která je možno doplnit plemeny všech ostatních ohařů. Přijďte s námi strávit hezký víkend a pošlete přihlášku na svatoborsky.revir@seznam.cz

Propozice i přihlášku najdete na webu KDO v sekci Klubové zkoušky z výkonu 2019

Ing. Zuzana Menclová

MVZ Klatovy – PROPOZICE

50. CACIT Klubová soutěž – Mezinárodní všestranné zkoušky se zadáním čekatelství CACT, res.CACT, CACIT, res.CACIT pro všechna plemena kontinentálních ohařů, pro britské ohaře jen se zadáváním CACT, res. CACT.

a

8. Mezinárodní všestranné zkoušky VMO se zadáním čekatelství CACT, res.CACT, CACIT, res.CACIT pro všechna plemena kontinentálních ohařů, pro britské ohaře jen se zadáváním CACT, res. CACT.

termín:  21. až 22. září 2019

místo:   Klatovy – Běšiny

uzávěrka přihlášek:  1. září 2019

Propozice MVZ ZDE

Memoriál Karla Kiewega 2019 – Výsledky a Fotogalerie

Memoriál Karla Kiewega 2019 – LZ + ZVP 13.-14.7.2019

Výsledky a Fotogalerie

Místo: Strakonice

Datum: 13.-14.7.2019

Počet přihlášených psů: 20 Počet předvedených psů: 20

Vrchní rozhodčí: MVDr. František Šimek, Rozhodčí: Miroslav Kůs, Ing.Adéla Fryšová, Karel Petrmichl, Jan Šlouf,Bc.Alena Brůžková,Jaroslav Škarytka, Miloslav Pazderka, Zdeněk Horák, Miloslav Man, Milan Blatský, Tomáš Skalický

Čekatelé:Lucie Viturková

Výsledková listina MKK – LZ + ZVP 13.-14.7.19 ZDE

FOTOGALERIE ZDE

 

Pozvánka

POZVÁNKA

O pohár hradu Rychmburk (CACT) Předhradí u Skutče

10. – 11. 8. 2019

Zkouší se podle platného zkušebního řádu ČMMJ pro ZV ohařů a SVP ohařů.
Zkouška lovecké upotřebitelnost pro drobnou zvěř.

Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

Memoriál Josefa Luxe (CACT) Předhradí u Skutče

7. 9. 2019

Chovná zkouška KBO z.s. typu ZV ohařů. Zkouší se podle pravidel pro MJL – viz kl. web/Pravidla.

Propozice: ZDE
Přihláška: ZDE

Schůze Východočeské pobočky KDO dne 26.6.2019

Schůze Východočeské pobočky KDO dne 26.6.2019

Dne 26.6. se sešel k ustavující schůzi nový výbor Východočeské pobočky Klubu dlouhosrstých ohařů. Je složen z chovatelů i držitelů dlouhosrstých ohařů a především z aktivních myslivců, členů ČMMJ. Hlavní náplní naší činnosti je tradičně podpora chovu i propagace dlouhosrstých ohařů a zejména jejich využití při praktickém výkonu práva myslivosti.
V příštím roce náš čeká na Hradecku organizace 52. MVZ KDO, proto se scházíme letos již po třetí a v rozšířené sestavě.
Za výbor Vč KDO
Tomáš Skalický

KV MMO v Holandsku ovládl český chov

Klubovou výstavu MMO v Holandsku ovládl český chov www.heidewachtelvereniging.nl

Na výstavu bylo přihlášeno 59 jedinců. Psi z českého chovu obsadili přední místa

BEST MALE (nejlepší pes) vyhrál All Bandito vom Rankwald (chovatelka Ivana KOLERUSOVÁ)
(po otci Multi Kamp. Cäsar vom Sperlingweg NJK, W’08, W’10 a matce ICH.Alka z Babetinske straně)

reserve BEST MALE (druhý nejlepší pes) About Twister Royal Rives (chovatelka Iva URIANKOVÁ)
(po otci Multi Kamp. Zanko vom Pannrack VJP, HZP, CIE, CIB a matce Arga z Peyersfeldu). C‘est Si Bon Royal Rives (po otci Adar od Nezdřevského rybníka a matce Arga Z Peyersfeldu) vyhrála svou mezitřídu se známkou Výborná 1

Memoriál Dr. Petra Valera – Východočeská pobočka

Memoriál Dr. Petra Valera – Východočeská pobočka

Fotogalerie ZDE

Dne 1.června 2019 se uskutečnila v Bažantnici ,,Bor“ v Probluzi pravidelná akce Východočeské pobočky KDO. Je to přátelské setkání chovatelů, držitelů a příznivců dlouhosrstých ohařů sdružených v našem klubu – nejen z východních Čech.

Program setkání je tradiční, po zahájení a přivítání účastníků doprovázeném trubači proběhne přehlídka přítomných jedinců s komentářem jejich majitelů, kdy nejhezčího jedince volí přítomná korona.

Následuje Výroční schůze Východočeské pobočky, kde zhodnotíme činnost za uplynulé období a jsou vyhlášeny výsledky přehlídky o nejhezčího jedince z předvedených psů a fen.

Letos bylo představeno celkem 18 jedinců, včetně pěti štěňat ve věku pěti měsíců. A bylo nač se dívat! Velice nadějně se jevil představený dorost.

Vítězem této ,,přehlídky krásy“ se stala hnědá fena DO – Lindemann´s Finja přítele Jiřího Hály z Nového Bydžova, na druhém místě pes – bělouš DO – Avar ze Železnohorských lesů ing. Jána Drugdy a na třetím místě fena MMO – Cira z Vlčkovického dvora – majitel Miloš Pomezný.

Brzy dopoledne nastoupili účastníci na Soutěž Paed.Dr. Petra Valera. Počasí bylo slunečné , vcelku příjemné, před přímým sluncem nás po většinu soutěže chránily koruny stromů. Předmětem soutěže je deset disciplín a známka ,,0“ z jedné nebo více disciplín nevylučuje psa ze soutěže. Posuzuje se dle platného zkušebního řádu. Účastnit se mohou psi/feny, kteří mají složené alespoň podzimní zkoušky. Letos nastoupilo do této soutěže šest psů a fen s různou úrovní složených zkoušek. Byli zde psi s PZ, ale i psi všestranní, psi zkušení, ale i jedinci mladí. Po losování byli vůdci rozděleni do dvou skupin, kdy každá měla své dva rozhodčí. První skupinu posuzovali pan Stanislav Bejšovec a Zdeněk Horák (los 1-3), druhou ing. Jarmila Pokorná a Josef Ouzký (los 4-6).

Odpoledne došlo na vyhlášení výsledků Soutěže Paed.Dr. Petra Valera a vrchní rozhodčí Zdeněk Horák zhodnotil její průběh.

Celkově byla soutěž velice dobře připravena – vhodně vybrané terény pro jednotlivé disciplíny a dostatek kvalitní – vyspělé zvěře pro ,,vyzkoušení“ psů a fen. Vše se odehrálo v blízkosti centra dění a korona mohla pohodlně sledovat výkony jednotlivých účastníků soutěže. Zde děkuji Tomáši Skalickému!

Nastoupilo šest jedinců, dokončilo také šest. Ve druhé ceně skončili dva psi, ve třetí jeden a bez ceny – tedy s jednou či více nulami tři účastníci.

Vítězem soutěže se stal MMO Aramis z Romanova chovu přítele Michala Proska ze Štramberka – II.cena 142 bodů, na druhém místě dokončil DO Lancelot vom Veybach a ,,domácí “vůdce Tomáš Skalický – II.cena 139 bodů, na třetím místě skončil MMO Ben Faty Lamberk a Michal Prosek – III.cena 128 bodů. Na dalších místech bohužel již mimo cenu dokončili – DO Ares z Písek+Stanislav Doležal – 88bodů, DO Lindemann´s Finja+Jiří Hála – 78 bodů a MMO Cira z Vlčkovického dvora+Miloš Pomezný.

Na závěr děkuji všem, kteří se o vydařený a příjemně prožitý den s ,,našimi dlouhosrstými“ jakkoliv přičinili.

Děkuji mysliveckému spolku v Probluzi za poskytnuté zázemí, děkuji trubačům, kteří nás po celý den doprovázeli mysliveckým ,,halali“ a rozhodčím za objektivní a citlivé posuzování. Děkuji sponzorům, kteří nás materiálně podporují – firma MADOS, Dřevo N.B.s.r.o., Česká Osiva Chlumec.

Děkuji kuchařkám a cukrářce za výborné občerstvení = paní Ireně Skalické, paní Marii Drugdové, slečně Lence Koutové a váženému pánovi Miloši Jiřičkovi – bylo to na ,,Zlatou hvězdu“ !!!

Dovolím si Vás pozvat v příštím roce do Královéhradeckého kraje na toto naše ,,pobočkové“ setkání a do nadcházející kynologické sezony přeji všem hodně zdaru a zkouškového štěstí!

Současně bych chtěl pozvat příznivce našich plemen do Východních Čech v roce 2020 na vrcholnou klubovou akci – Klubovou soutěž MVZ a MVZ DO.

Za Východočeskou pobočku Klubu Dlouhosrstých ohařů Zdeněk Horák.

Dlouhosrstým Zdar!!!