Novinky okolo vakcinace proti vzteklině

Dne 1. ledna 2020 vstoupí v platnost další ustanovení novelizovaného zákona, která dává nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině

Ta se týkají všech psů bez ohledu na plemeno, praktické využití a složené zkoušky.
Majitelé psů vědí, nebo přesněji řečeno by měli vědět, že jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli „psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři”.
Nový požadavek zákona říká že: „Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa”. Pokud si někdo bude chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si otevřít znění Zákona platné od 1.1.2020. V současně platném znění ustanovení nenajdete.

 

Možná je pro někoho řeč zákona příliš složitá. Srozumitelně řečeno s platností od 1.1.2020 nebude moci veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem. Výjimku tvoří před 3.7.2011 čitelným tetováním označení psi.
V praxi to znamená problém pro celou řadu loveckých plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být identifikačně označena. Kynologické předpisy zatím uznávají jak tetování, tak čipování. Jen požadují, aby vrh byl jako celek označen stejným způsobem. Většina loveckých plemen tetuje. Českomoravská kynologická unie zatím neuvažuje o tom, že by jako identifikační označení psů s průkazem původu uznávala jen čipování. Chovatelské kluby ale mají o čem přemýšlet. Zůstanou-li u tetování, budou muset majitelé psů nechat své čtyřnohé pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, která je ze zákona povinná.

Obě zmiňovaná ustanovení novely Zákona o veterinární péči byla přijata se záměrem něco udělat v problematice množíren. Asi každý, kdo se o chov psů jen trochu zajímá, má jasnou představu o tom, co se pod označením množírna skrývá. Je to „chov“ různého počtu psů bez průkazu původu, jehož cílem je získat a prodat s co největším ziskem co největší počet štěňat módních plemen. Prostředí v množírně je nevyhovující, veterinární péče žádná a feny se kryjí při každé říji, a to od dorostenek až po seniorky. Štěňata se prodávají novým majitelům ve věku, kdy by měla ještě být ve společnosti matky a sourozenců. O tom, že by se psi chovali v souladu s jejich fyziologickými, biologickými a etologickými potřebami nemůže být řeč.
Hlášení pěti a více fen by mělo zlepšit informovanost o větších chovech. Požadavek na to, aby proti vzteklině mohl být očkován jen čipem označený pes s pasem nebo očkovacím průkazem, by zase měl umožnit lepší identifikaci určitého psa. Názor na to, zda vůbec a jak to bude fungovat, si každý může udělat sám a hlavně to ukáže praxe.

Výše uvedené povídání není myšleno jako podpora nebo naopak kritika přijímaných opatření. Chovatelé, majitelé a držitelé psů obecně a loveckých plemen zvláště, by ale měli vědet, co je od 1.1.2020 čeká. Pravdou je, že to určitě není poslední snaha, jak pomocí zákonů nekorektní chovy psů omezit.
Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání se chystá a zdá se, že to je momentálně velmi aktuální záležitost. O množírnách se hodně mluví a padají návrhy na zpřísnění požadavků, na povinnost chovatelů mít na chov psů licenci, na povinné čipování všech psů, na zvýšení trestů za týrání zvířat a zvětšení pravomocí pro Státní veterinární správu, která je oprávněná potvrdit, zda k týrání psů dochází či ne. Asi bychom si všichni přáli, aby slovo „množírna“ zmizelo z našich slovníků. Určitě bychom si ale také přáli, aby přijatá opatření postihla nekorektní chovy, nikoliv zkomplikovala život slušným chovatelům.
Zdroj Myslivost, Vladimíra TICHÁ

Výcvikový den a Termíny společných nácviků na LZ + BZ

Výcvikový den KDO v EJPOVICÍCH

Termín konání 6. dubna 2019

sraz v Ejpovicích u hospody v 9hod

Zájemci kontaktujte pana Šloufa, tel: +420 606 911 131

 

Termíny společných nácviků na LZ + BZ, Ejpovice

sobota 27.4. a neděle 19.5., 26.5., 9.6.2019

Zvěř zajištěna.

Účast nutno předem nahlásit – kontaktní osoba Petr Matuška tel.: +420 603 903 03

Schůze členů KDO ve spádových oblastech 2019-fotografie

Schůze členů KDO ve spádových oblastech 2019 – fotografie z některých našich spádových oblastí

 

Východní Čechy, 23. února 2019

Spádové schůze KDO na východě Čech se zúčastnilo 37 členů. Poměrně obsáhlá diskuse byla především k tématům návrhu změn podmínek chovnosti, konkrétně posuzování DKK a potřebné úrovně pracovních zkoušek u fen. Dále jsme se obsáhleji věnovali přípravě 52. MVZ DO, jenž by se měli běžet na Hradecku v příštím roce 2020. Se závěry jednání pojedou naši zástupci na celostátní konferenci KDO.

Jižní Morava, 17. unora 2019

Střední a Severní Čechy, 3.března 2019

Spádové schůze se zůčastnilo 32 členů KDO. S výsledky poměrně rozsáhlé debaty na téma DKK, ZV a kandidátů jsou vysláni delegáti na Konferenci KDO.

 

SPÁDOVÉ SCHUZE ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ ČECHY

Vážení členové,

nadcházející víkend se na Vás těší Gestoři Západních a Východních Čech, Ing Jiří Kec a Josef Jeník

  • sobota 23. února 2018 v 10:00 hodin

  • Restaurace Na Bijadlech Merklín u Přeštic

  • Gestor ing. Jiří Kec

 • MAPA místa ZDE

  • v sobotu 23. února 2019 v 10:00 hodin

  • Bažantnice BOR v Proboluzi

  • Gestor Josef Jeník (Bor 11, Probluz, 503 15 Dolní Přím; GPS: N 50,2436455, E 015,7322291)
 • MAPA místa ZDE

DUO-CACIB Brno 3.2. 2019

Vysledky 3.2.2019

MMO

rozhodčí Berchtold Peter F.

Kat.číslo Třída Jméno Chov. stanice Majitel Výsledek
7466 třída mladých Aston Martin JanMarket’s Garden Doležalová Alena Výborný1, CAJC, BOJ
7467 mezitřída Cyrrus z Lesa Královce Vebrová Pavla Výborný1, CAC, CACIB, BOB
7468 třída otevřená ARON Siołkowicka Sfora Rabenda-Płaksej Katarzyna Výborný1, CAC, RCACIB
7469 třída otevřená Imri od Pstruží říčky Šmídová Jana Velmi dobrý2
7470 třída pracovní ARES z Dlouhé jámy Škápíková Alexandra Velmi dobrý1
7471 třída dorostu Amanda Dor z Jesence Kubíček Jakub Velmi dobrý1
7472 třída mladých Abracadabra vom Rankwald Kolerusová Ivana Výborný1, CAJC
7473 třída mladých Zorka z Florianova dvora sovadinova ruth Absence
7474 mezitřída C’est Mon Cherry Royal Rives Urianková Iva Výborný1, CAC, CACIB, BOS
7475 třída pracovní Diana Zimní vrch Šimbera Stanislav Velmi dobrý1

VMO

rozhodčí Berchtold Peter F.

Kat.číslo Třída Jméno Chov. stanice Majitel Výsledek
7543 třída mladých Apollo Kieweguv revír Humplík Václav Velmi dobrý1
7544 mezitřída Andy Honor Girmi Svoboda Jan Velmi dobrý1
7545 třída mladých Andy z Kiewegova revíru Fryšová Adéla Výborný1, CAJC, BOJ, BOB
7546 mezitřída Arma Honor Girmi Svobodová Kateřina Velmi dobrý1
7547 třída pracovní Bernie Z Lesa Habrůvky Bulíčková Jarmila Výborný1, CAC, CACIB
7548 třída pracovní Yvon Junior od Nezdického potoka Šajarová Daniela Velmi dobrý2

DO

rozhodčí Beyersdorf Peter, Dr. 

Kat.číslo Třída Jméno Chov. stanice Majitel Výsledek
7476 třída mladých Dominicus von Kollersdorf Frank Carina Výborný1, CAJC, BOJ, BOS
7477 třída otevřená ARNY Číchov Hons Jiří Velmi dobrý1
7478 třída pracovní Chuligán z Budišovské doliny Bořil Jaroslav Výborný1, CAC, CACIB
7479 třída mladých Beretta z Číchova Petrů Markéta Výborný1, CAJC
7480 třída otevřená Lora Lanferové polia Kopka Václav Výborný1, CAC, RCACIB
7481 třída pracovní Ambra od Čapačky Limburská Aneta Výborný1, CAC, CACIB, BOB

DUO-CACIB Brno 2.2. 2019

Výsledky 2.2.2019

MMO, rozhodčí Pokorn Alenka 

Třída Jméno Chov. stanice Majitel Výsledek
třída mladých Aston Martin JanMarket’s Garden Doležalová Alena Výborný1, CAJC, BOJ
třída otevřená ARON Siołkowicka Sfora Rabenda-Płaksej Katarzyna Výborný1, CAC
třída otevřená Imri od Pstruží říčky Šmídová Jana Velmi dobrý2
třída pracovní ARES z Dlouhé jámy Škápíková Alexandra Výborný2, RCAC, RCACIB
třída pracovní Greg z Rasetova dvora Doležal Vladimír Výborný1, CAC, CACIB, BOB
třída mladých Abracadabra vom Rankwald Kolerusová Ivana Výborný1, CAJC
třída mladých Zorka z Florianova dvora sovadinova ruth Absence
mezitřída C’est Mon Cherry Royal Rives Urianková Iva Výborný1, CAC, CACIB, BOS
třída otevřená Claire z Lesa Královce Kachlík Jiří Výborný1, CAC
třída pracovní Diana Zimní vrch Šimbera Stanislav Výborný1, CAC, RCACIB

VMO, rozhodčí Pokorn Alenka 

Kat.číslo Třída Jméno Chov. stanice Majitel Výsledek
2809 mezitřída Andy Honor Girmi Svoboda Jan Výborný1, CAC, CACIB, BOB
2810 třída mladých Aimmy Kiewegův revír Bubeníček Petr Velmi dobrý4
2811 třída mladých Andy z Kiewegova revíru Fryšová Adéla Výborný2
2812 třída mladých Aria z Kiewegova revíru Fryšová Adéla Výborný3
2813 třída mladých Casey z Miketova dvora Miketová Gabriela Výborný1, CAJC, BOJ, BOS
2814 mezitřída Arma Honor Girmi Svobodová Kateřina Výborný1, CAC, RCACIB
2815 třída pracovní Bernie Z Lesa Habrůvky Bulíčková Jarmila Výborný2, RCAC
2816 třída pracovní Yvon Junior od Nezdického potoka Šajarová Daniela Výborný1, CAC, CACIB

DO, rozhodčí Janek Jana, Mgr.

Kat.číslo Třída Jméno Chov. stanice Majitel Výsledek
2725 třída mladých Dominicus von Kollersdorf Frank Carina V1, CAJC, BOJ
2726 třída otevřená ARNY Číchov Hons Jiří Výborný3
2727 třída otevřená Chuligán z Budišovské doliny Bořil Jaroslav V1, CAC, CACIB, BOS
2728 třída otevřená Norik Ka-Mir Bohemia Kuchařík Jaromir Výborný2, RCAC, RCACIB
2729 třída mladých Beretta z Číchova Petrů Markéta Výborný1, CAJC
2730 třída otevřená Lora Lanferové polia Kopka Václav Výborný1, CAC, RCACIB
2731 třída pracovní Ambra od Čapačky Limburská Aneta Výborný2, RCAC
2732 třída pracovní Chris z Budišovské doliny Doležalová Lucie V1, CAC, CACIB, BOB

Smutná zpráva

Anton Lager z Hornorakouského Linzu byl dlouholetým členem našeho KDO. Dříve byl k nám zván na MVZ jako rozhodčí. Byl propagátorem MMO, výborný drezer a dobrý člověk, který žádnou legraci nezkazil.

Díky Toníku za všechny společně prožité akce za ta dlouhá léta spolupráce. Čest Tvé památce.

Petr Buba