Mezinárodní výstava psů, České Budějovice 13. – 14. 4. 2019 – VÝSLEDKY

Mezinárodní výstava psů, České Budějovice 13. – 14. 4. 2019 VÝSLEDKY

MMO rozhodčí Řeháček Petr

třída mladých Aston Martin JanMarket’s Garden, Doležalová Alena, Výborný1, CAJC                                      

mezitřída Cody Locus Perennis, Skřičil František, Výborný1, CAC, CACIB, BOB

třída mladých, Abracadabravom Rankwald, Kolerusová Ivana, Výborný2

třída mladých, Ashley JanMarket’s Garden, Otta Jakub, Absence

třída mladých Asta JanMarket’s Garden, Pileček Zbyněk, Výborný1, CAJC, BOJ

třída mladých Ina ze Záhumenic, Voříšek Jaroslav, Výborný3

mezitřída Beira od Rybníka Kálek, Drvota Dušan, Velmi dobrý

mezitřída Bella Venaricas, Šíma Jaroslav, Výborný1

třída pracovní Dinaz Kbelských luk, Staněk Jaromír, Absence

třída pracovní Gábi z Rasetova dvora, Trochta Patrik, Výborný1, CAC, CACIB, BOS

VMO rozhodčí Řehánek Petr

mezitřída Venda Svatoborský revír, Lom Václav, Výborný1, CAC, R.CACIB

třída otevřená, Unyx Svatoborský revír, Kubíček Josef, Výborný2, R.CAC

třída otevřená, Yosh Junior od Nezdického potoka, Holá Iva, Výborný1, CAC, CACIB, BOB

třída mladých, Andy z Kiewegova revíru, Fryšová Adéla, Výborný1, CAJC, BOJ, BOS

třída otevřená, Asta z Miketova dvora, Staněk Jaromír, Absence

DO rozhodčí Řehánek Petr

třída mladých, Dominicus von Kollersdorf, Frank Carina, Výborný1, CAJC, BOJ

třída otevřená, Cháron z Budišovské doliny, Šimka Bohumil, Absence

třída otevřená Xir z Mechova, Vondrášek Miloš, Výborný1, CAC

třída pracovní, Agar od Čapačky, Morcinek Rostislav, Výborný1, CAC

třída otevřená, Chyra z Budišovské doliny, Doležalová Lucie, Výborný1, CAC

třída pracovní, Chris z Budišovské doliny, Juda Václav, Velmi dobrý1

třída šampionů, Chera z Budišovské doliny, Juda Václav, Absence

třída veteránů, Gessi z Budišovské doliny, Doležalová Lucie, Výborný1, BOV, BOB

Foto BOB Gessi z Budišovske doliny

Kompletni vysledky ZDE

Nominační soutěž Memoriálu Richarda Knolla – 11 -12.5.2019 PROPOZICE

Nominační soutěž Memoriálu Richarda Knolla 11. – 12.5.2019 PROPOZICE

KDO má dva zástupce!

V sobotu 11.5.2019 budeme držet palce Martinovi Jamborovi s fenou Happy z Budišovské doliny (DO)

V neděli 12.5.2019 startuje Pavel Dušek se psem Falk z Rasetova dvora (MMO)

Centrum (místo srazu): Restaurace U sv. Václava, Vysočany, GPS 50.3909378N, 13.5275667E

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Platí pro: pátek 10. 5. 2019 sobotu 11. 5. 2019 neděli 12. 5. 2019

7:00 hod. Veterinární přejímka psů, prezence vůdců a kontrola dokladů 7:00 hod. Porada rozhodčích

8:00 hod. Zahájení soutěže, losování 8:30 hod. Nástup na první (společnou) disciplínu „Klid na stanovišti“ Po ukončení této disciplíny následuje odjezd po skupinách na jednotlivá pracoviště – polní práce, vodní práce a lesní práce

16:00 – 18:00 hod Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků

Více v PROPOZICÍCH ZDE

Pavel Dušek a Falk z Rasetova dvora            Martin Jambor a Happy z Budišovské doliny

 

Specialista na vyhodnocování DKK pro KDO – DOPLNĚNÍ

Specialista na vyhodnocování DKK pro KDO – DOPLNĚNÍ

na podnět  MVDr. Vítěslava Nováka, který pro náš klub provádí posouzení DKK, doplňuji následující:

platbu je potřeba uhradit předem na číslo účtu 405749781/0100

a do zprávy pro odesílatele napiště jméno majitele psa  a identifikaci psa – číslo ČLP,  jak je uvedeno  na  protokolu  vyšetření!

více na www.ohardlouhosrsty.cz/specialista-na-vyhodnocovani-dkk-pro-kdo

Národní výstava psů Ostrava 6. a 7. dubna  2019 Výsledky

Národní výstava psů Ostrava 6. a 7. dubna  2019 Výsledky

MMO

1100  Bode od Škvoreckého potoka, Horáková Lucie  V1,CAC,NV,BOB

1101  Edyz Mařetínka, Bogdanský René, VD2

1102  Amanda Dor z Jesence, Kubíček Jakub. VD

1103 Fanny Zimní Vrch, Trávníček Tomáš, nenastoupil

1104 Bona Jammy z Varů Karlových, Sedláčková Lenka V1,CAC,NV,BOS

1105 Chanel ze Záhumenice, Jaskula Petr VD

VMO

1106 Car z Miketova dvora, Elbl Štěpán V1,CAJC,BOJ

1107 Brit z Miketova dvora, Dohnal Ladislav V1,CAC,NV,BOB

1108 Casey z Miketova dvora, Miketová Gabriela V1

DO

1127 Agar od Čapačky, Morcinek Rostislav V1,CAC,NV,BOS

1128 Nara z Ka‐MirBohemia, Hrabovský Libor V1,CAC,NV,BOB

více na nvpostrava.wz.cz

Novinky okolo vakcinace proti vzteklině

Dne 1. ledna 2020 vstoupí v platnost další ustanovení novelizovaného zákona, která dává nová pravidla pro vakcinaci proti vzteklině

Ta se týkají všech psů bez ohledu na plemeno, praktické využití a složené zkoušky.
Majitelé psů vědí, nebo přesněji řečeno by měli vědět, že jsou ze zákona povinni zajistit, aby byli „psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři”.
Nový požadavek zákona říká že: „Očkování psa proti vzteklině je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa”. Pokud si někdo bude chtít přesné znění požadavku ověřit, musí si otevřít znění Zákona platné od 1.1.2020. V současně platném znění ustanovení nenajdete.

 

Možná je pro někoho řeč zákona příliš složitá. Srozumitelně řečeno s platností od 1.1.2020 nebude moci veterinář naočkovat proti vzteklině psa, který není identifikačně označen čipem. Výjimku tvoří před 3.7.2011 čitelným tetováním označení psi.
V praxi to znamená problém pro celou řadu loveckých plemen. Mají-li mít štěňata průkazy původu, musí být identifikačně označena. Kynologické předpisy zatím uznávají jak tetování, tak čipování. Jen požadují, aby vrh byl jako celek označen stejným způsobem. Většina loveckých plemen tetuje. Českomoravská kynologická unie zatím neuvažuje o tom, že by jako identifikační označení psů s průkazem původu uznávala jen čipování. Chovatelské kluby ale mají o čem přemýšlet. Zůstanou-li u tetování, budou muset majitelé psů nechat své čtyřnohé pomocníky ještě jednou identifikačně označit čipem kvůli vakcinaci proti vzteklině, která je ze zákona povinná.

Obě zmiňovaná ustanovení novely Zákona o veterinární péči byla přijata se záměrem něco udělat v problematice množíren. Asi každý, kdo se o chov psů jen trochu zajímá, má jasnou představu o tom, co se pod označením množírna skrývá. Je to „chov“ různého počtu psů bez průkazu původu, jehož cílem je získat a prodat s co největším ziskem co největší počet štěňat módních plemen. Prostředí v množírně je nevyhovující, veterinární péče žádná a feny se kryjí při každé říji, a to od dorostenek až po seniorky. Štěňata se prodávají novým majitelům ve věku, kdy by měla ještě být ve společnosti matky a sourozenců. O tom, že by se psi chovali v souladu s jejich fyziologickými, biologickými a etologickými potřebami nemůže být řeč.
Hlášení pěti a více fen by mělo zlepšit informovanost o větších chovech. Požadavek na to, aby proti vzteklině mohl být očkován jen čipem označený pes s pasem nebo očkovacím průkazem, by zase měl umožnit lepší identifikaci určitého psa. Názor na to, zda vůbec a jak to bude fungovat, si každý může udělat sám a hlavně to ukáže praxe.

Výše uvedené povídání není myšleno jako podpora nebo naopak kritika přijímaných opatření. Chovatelé, majitelé a držitelé psů obecně a loveckých plemen zvláště, by ale měli vědet, co je od 1.1.2020 čeká. Pravdou je, že to určitě není poslední snaha, jak pomocí zákonů nekorektní chovy psů omezit.
Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání se chystá a zdá se, že to je momentálně velmi aktuální záležitost. O množírnách se hodně mluví a padají návrhy na zpřísnění požadavků, na povinnost chovatelů mít na chov psů licenci, na povinné čipování všech psů, na zvýšení trestů za týrání zvířat a zvětšení pravomocí pro Státní veterinární správu, která je oprávněná potvrdit, zda k týrání psů dochází či ne. Asi bychom si všichni přáli, aby slovo „množírna“ zmizelo z našich slovníků. Určitě bychom si ale také přáli, aby přijatá opatření postihla nekorektní chovy, nikoliv zkomplikovala život slušným chovatelům.
Zdroj Myslivost, Vladimíra TICHÁ

Výcvikový den a Termíny společných nácviků na LZ + BZ

Výcvikový den KDO v EJPOVICÍCH

Termín konání 6. dubna 2019

sraz v Ejpovicích u hospody v 9hod

Zájemci kontaktujte pana Šloufa, tel: +420 606 911 131

 

Termíny společných nácviků na LZ + BZ, Ejpovice

sobota 27.4. a neděle 19.5., 26.5., 9.6.2019

Zvěř zajištěna.

Účast nutno předem nahlásit – kontaktní osoba Petr Matuška tel.: +420 603 903 03

Schůze členů KDO ve spádových oblastech 2019-fotografie

Schůze členů KDO ve spádových oblastech 2019 – fotografie z některých našich spádových oblastí

 

Východní Čechy, 23. února 2019

Spádové schůze KDO na východě Čech se zúčastnilo 37 členů. Poměrně obsáhlá diskuse byla především k tématům návrhu změn podmínek chovnosti, konkrétně posuzování DKK a potřebné úrovně pracovních zkoušek u fen. Dále jsme se obsáhleji věnovali přípravě 52. MVZ DO, jenž by se měli běžet na Hradecku v příštím roce 2020. Se závěry jednání pojedou naši zástupci na celostátní konferenci KDO.

Jižní Morava, 17. unora 2019

Střední a Severní Čechy, 3.března 2019

Spádové schůze se zůčastnilo 32 členů KDO. S výsledky poměrně rozsáhlé debaty na téma DKK, ZV a kandidátů jsou vysláni delegáti na Konferenci KDO.

 

SPÁDOVÉ SCHUZE ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ ČECHY

Vážení členové,

nadcházející víkend se na Vás těší Gestoři Západních a Východních Čech, Ing Jiří Kec a Josef Jeník

  • sobota 23. února 2018 v 10:00 hodin

  • Restaurace Na Bijadlech Merklín u Přeštic

  • Gestor ing. Jiří Kec

 • MAPA místa ZDE

  • v sobotu 23. února 2019 v 10:00 hodin

  • Bažantnice BOR v Proboluzi

  • Gestor Josef Jeník (Bor 11, Probluz, 503 15 Dolní Přím; GPS: N 50,2436455, E 015,7322291)
 • MAPA místa ZDE