Lesní zkoušky Ejpovice-Rokycany 13. 6. 2020

Vzhledem ke zlepšení pandemické situace se budou konat nácviky vždy v neděli 10. 5. a 24. 5. v Ejpovicích. Zvěř na nácviky je zajištěna, vlastní vítána. V případě zájmu o účast na nácviku volejte pana Petra Matušku na 603903037. Přednost účasti na nácvik budou mít přihlášení vůdci se zaplaceným startovním poplatkem.

uzávěrka přihlášek na LZ: 2. června 2020, startovné: 700 Kč pro členy KDO, 800 Kč pro nečleny KDO

PŘIHLÁŠKY na zkoušky posílejte na e-mail: svatoborsky.revir@seznam.cz, nebo adresu: Ing. Lenka Fialová, Milence 64, 340 22 Nýrsko, tel.: +420 602 134 057. K přihlášce doložte kopii dokladu o zaplacení startovného a kopii PP.

Poplatek za startovné zasílejte na účet KDO: Klub dlouhosrstých ohařů, Horská 78, 541 02 Trutnov 4, Horní Staré Město

číslo účtu KDO: 107-7388130267/0100, variabilní symbol (nesmí chybět!): VS 130620

Do zprávy pro příjemce uvádět druh platby!

V případě nedostatku psů plemen KDO bude možno počet startujících doplnit dalšími plemeny.

Změna termínu Samostatné klubové výstavy na Konopišti

22. Samostatná klubová výstava a přehlídka chovných psů a fen

 

ZMĚNA TERMÍNU!!!

 

vzhledem k epidemiologické situaci a nařízením vlády je KDO nucen zrušit plánovanou Klubovou výstavu, která měla proběhnout sobotu 16. května 2020 na Konopišti.

 

 

Nový termín: neděle 9. srpna 2020 na Konopišti

 

Již zaslané přihlášky budou přeloženy na náhradní termín.

 

 

Upozornění: pokud by výstava i v novém termínu musela proběhnout s omezením počtu osob a tím i psů, přednostně budou přijati jedinci, kteří potřebují posouzení na klubové výstavě jako poslední podmínku chovnosti! K přihláškám v těchto případech přiložte tabulky ze zkoušek a výsledek vyšetření DKK. Toto platí i pro již zaslané přihlášky.

Závazné předpisy Mezinárodního klubu MMO

Na letošních členských schůzích proběhla diskuze ohledně dodržování nařízení Mezinárodního klubu MMO (KLM-I) e.V. Na základě požadavků členů KDO zveřejňujeme odkaz na usnesení z valných hromad KLM-I, které jsou pro členské státy, tedy i pro ČR, závazné: https://klm-international.info/de/section/hauptversammlung/. Problematiky řešené v loňském roce se týká konkrétně Usnesení z výroční valné hromady 2014 bod 08.4. (str. 9).

Konání klubových zkoušek vloh v době nouzového stavu

Informace ke konání zkoušek – Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa 25. 4. 2020 a Memoriál Miroslava Němce 9. 5. 2020

V současné vážné epidemické situaci zatím nedokážeme říct, zda Memoriály budou moci proběhnout.

Pokud nám to epidemická situace a vyhlášené nouzové stavy umožní a bude to zřejmé do uzávěrek přihlášek, pak zkoušky proběhnout můžou. Pokud by to bylo známé později, budeme muset hledat nový termín. Je naším cílem ZV nerušit, ale bude-li to možné, přesunout na pozdější termín.

V případě Vašeho zájmu o účast na ZV pošlete přihlášky na kontaktní osoby dle propozic. Je to důležité i pro pořadatele, abychom věděli, jaký je o účast na ZV zájem. Startovní poplatky zatím neposílejte.

Pokud by se ZV posouvaly na pozdější termín, budete včas informováni a Vaše přihlášky budou zůstávat v platnosti.

 

Memoriál MVDr. Vladimíra Soukupa – uzávěrka přihlášek 15. 4. 2020

Memoriál Miroslava Němce – uzávěrka přihlášek 14. 4. 2020

Vyjádření pořadatelů ke konání výstavy v Náměšti na Hané

Vážené dámy , vážení pánové,

všichni jistě víme, jaká je současná situace v naší zemi a že další vývoj, zejména ve vztahu k uvolnění restriktivních opatření, zatím nelze přesně určit.
Proto ani my zatím nedokážeme říct, zda Náměšťská výstava 13. 6. 2020 proběhne.

Pokud nám to vláda umožní a bude to zřejmé do 15.5., pak výstava proběhnout může. Pokud by to bylo známé později, budeme muset hledat nový termín. To je naším cílem, výstavu nerušit, ale bude-li to možné, přesunout na pozdější termín – v úvahu by připadal někdy přelom července a srpna.

Dalším problémem je samozřejmě účast zahraničních rozhodčích.

Samozřejmě vás budeme o dalším vývoji informovat.

Přeji vše dobré, hodně síly a optimismu v této nelehké době.

RNDr. Jiří Zbořil
Jednatel ČMMJ, z.s. OMS Olomouc