Statut KS-MVZ KDO

STATUT

Klubové soutěže – mezinárodních všestranných zkoušek

Klubu dlouhosrstých ohařů

§ 1

Klubová soutěž – mezinárodní všestranné zkoušky německých dlouhosrstých ohařů, malých a velkých münsterlandských ohařů má význam nejenom chovatelský, protože umožňuje srovnávat předváděné psy a feny z hlediska jejich výkonu, povahových vlastností a exteriéru, neboť většina z nich jde do chovu. Pro mnohé vůdce je příležitostí k nominaci jejich psa či feny na Mezinárodní zkoušky jednotlivých plemen KDO u nás i v zahraničí nebo na Memoriál Richarda Knolla. KS-MVZ je tradiční příležitostí k přátelským setkáním se známými kynology, k výměně zkušeností v chovu a výcviku a v posledních letech k setkání s účastníky ze zahraničí. KS-MVZ má své opodstatnění a společenský význam. Potvrzuje to její třicetiletá tradice a od r. 1993 mezinárodní účast. Proto výbor KDO stanovil tuto soutěž jako mezinárodní všestranné zkoušky, na kterých je zadáván titul CACIT pro vítěze v I. ceně, Res. CACIT pro druhého v celkovém pořadí v I. ceně a CACT pro nejlepšího psa každého plemene, Res. Vítěz českého vůdce, pokud je ohodnocen výše než vítěz souběžně startujících MVZ plemene KDO, se stává VŠESTRANNÝM VÍTĚZEM KDO roku. Sbor rozhodčích vyhlásí VÍTĚZE POLE, VODY a LESA. Všichni účastníci obdrží při slavnostním ukončení diplom a věcnou cenu.

§ 2

KS-MVZ se mohou zúčastnit domácí i zahraniční psi a feny plemen KDO, zapsaní v plemenné knize členské organizace FCI.

§ 3

Podmínkou účasti domácího účastníka, člena KDO, je absolvování VZ nebo alespoň PZ a LZ nebo VP v I. ceně. Přednost mají psi s VZ. Pro účast platí veterinární předpisy. Výběr startujících provede výbor KDO po uzávěrce přihlášek podle úspěšnosti psů na absolvovaných zkouškách. Startovné je povinen přihlášený zaplatit při podání přihlášky. Zahraniční účastník platí startovné před zahájením zkoušek. KS-MVZ se může pes zúčastnit pouze jedenkrát. Účastník je povinen soutěž dokončit, i když v některé disciplině neuspěl.

§ 4

Zkouší se podle zkušebního řádu pro všestranné zkoušky ohařů. Posuzuje sbor rozhodčích, delegovaný ČMMJ na návrh výboru KDO. KS-MVZ proběhnou společně s MVZ plemene tak, že losování, práce psů, jejich hodnocení a vyhlášení výsledků zkoušek poběží zvlášť. Losem bude rozhodnuto, která ze soutěží poběží první den v lese a která poběží v poli a na vodě. Sbor rozhodčích se vystřídá při posuzování obojích zkoušek.