Kniha návštěv

Napsat nový záznam do knihy návštěv

 
 
 
 
 
 
Pole označená * jsou povinná.
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.
Z bezpečnostních důvodů uložíme IP adresu 3.82.52.91.
Je možné, že váš záznam bude viditelný až po schválení administrátorem webu.
Vyhrazujeme si právo upravovat, mazat nebo nezveřejňovat příspěvky.
8 entries.
Martin Hanke Martin Hanke wrote on 15.2.2019 at 17:04:
Dobrý den paní Svobodová. Děkuji za odpověď. Jestli jsem to dobře pochopil, tak ve své reakci rozebíráte článek z Myslivosti z roku 1980. Na toto nemohu adekvátně reagovat, protože jsem článek nečetl. Nicméně vznikl minimálně o 15 let dříve než kniha. Předpokládám, že se za tu dobu autor odborně i názorově posunul. Protože v jeho knize Genetika a šlechtění plemen psů jsem nenašel názor, že by se výrazného snížení DKK dosáhlo důslednou selekcí pouze samců bez testování fen. Ba právě naopak píše, že důslednou selekcí všech postižených jedinců. Co se týká jeho druhého závěru, tak ten jste uvedla i Vy ve svém článku ve zpravodaji cituji: Dle zkušeností majitelů a veterinárních lékařů nemívají ohaři ve srovnání s jinými plemeny s DKK tolik klinických obtíží. Konec citace. Jestli ho učinil na základě pozorování jednoho psa, Vám nedokážu vyvrátit. Odborná kniha je pro mne zatím důvěryhodnější zdroj než internet. A osobně bych nikdy nenašel odvahu nesouhlasit s autorem, který genetice věnoval podstatnou část svého života. S Vašim názorem, že se výsledek posouzení stavu kyčelních kloubů s věkem zpřesňuje, souhlasím. Ale oba to chápeme jinak. Spolehlivost se zvedá ve prospěch zachycení DKK. Pro příklad pes má v roce DKK C-C, když ho zrentgenujeme ve dvou letech, může mít vlivem stravy a zátěže DKK D-D. Tím pádem vypadává z chovu. Nikdo na světě nemládne. Co se týká individuálního vyřazování, tak tady s Vámi nesouhlasí. Kdo jiný než poradce chovu nebo chovatelská rada klubu by mohli udělovat výjimky. Skoro všichni majitelé si myslí, že mají doma toho nejlepšího jedince ať už pracovně nebo exteriérově. Na závěr jste mi obratně vložila do úst větu, že bychom podle mě, měli do chovu zařazovat jenom samce s DKK A-A. To jsem ale nenapsal a ani jsem nechtěl, aby to tak vyznělo. Můj názor je takovýto. Zkusme zavést vyřazování všech jedinců z DKK C-C z chovu pouze u MMO. Prosím, aby jste napsala Vaše stanovisko, protože ač tuším, tak jsem ho v článcích nenašel jasně napsané. Mohlo by se nám totiž stát, že se budeme přít, ale ve finále chceme oba to sejné:) PS: Podle mých informací se v zemi původu MMO jedinci s DKK C-C do chovu nezařazují. Je možné chovat na B-B, ale je potřeba využít program DOC-base a prověřit vhodnost spojení. A země původu by pro nás měla být vzorem. Děkuji za Váš čas a jsem s pozdravem.
Kateřina Svobodová Kateřina Svobodová wrote on 11.2.2019 at 21:10:
Vážený pane Hanke, děkuji Vám za reakci na můj článek, jsem velmi ráda, že splnil účel, za kterým jsem ho psala, a diskuzi o této problematice vyvolal. Dovolím si reagovat na Váš příspěvek. Vámi zmiňovaná kniha pana doktora Dostála vyšla poprvé již v roce 1995 a analýzy na českých fouscích, jejichž závěry ve své stati o DKK uvádí, byly prováděny již v letech 1975 – 1979 (publikováno v Myslivosti č. 7 v roce 1980). Práce pana doktora Dostála si velmi vážím, měla jsem tu čest se s ním během studia setkat i osobně a o genetice psů si s ním popovídat. V tomto jeho článku však bohužel nenacházím základní informace z metodiky, kterou byly analýzy prováděny. Chybí informace o tom, jak byly RTG kyčlí prováděny a hodnoceny (zda vše zpracovával jeden veterinární lékař, či více apod.), ale především informace o psech, kteří byli do analýz zahrnuti. Dočteme se pouze, že: - v roce 1975 bylo vyšetřeno 19 psů samců a zjištěn výskyt I. stupně dysplazie u 5 jedinců, což činí uváděných 26,3 % - v roce 1976 bylo vyšetřeno 22 psů a 3 feny a odhaleni 3 jedinci s výskytem dysplazie (2 I. st., 1 III. st.), tedy 12 % jedinců s dysplazií - v roce 1977 vyšetřeno 28 psů a 2 feny, 2 jedinci s výskytem DKK (1 I. st. a 1 II. st.), tedy 6,7 % výskytu DKK. Teprve v posledních dvou letech byl testován větší počet jedinců obou pohlaví: - v roce 1978 to bylo 40 psů a 92 fen, odhaleno 8 jedinců s I. st. DKK, výskyt byl tedy podobný jako v předchozím roce, a to 6,1 % - v roce 1979 šlo o 14 psů a 96 fen a byli odhaleni 3 jedinci s DKK (1 I. st. a 2 II. st.), tedy 2,7 %. Zcela chybí jakékoli informace o příbuznosti sledovaných jedinců, o jejich věku a věku, ve kterém byli rentgenováni, o způsobu, jakým byli do testování vybíráni atd. Aby bylo možné tvrdit, že tímto bylo potvrzeno, že důslednou selekcí všech postižených jedinců je možno během pěti let snížit výskyt DKK na jednu desetinu, museli by dle mého názoru testovaní jedinci v posledních čtyřech letech analýz být vždy potomky jedinců otestovaných v letech předchozích. Vzhledem k tomu, že za první tři roky bylo otestováno pouze 5 fen, předpokládám, že tomu tak být nemohlo. Doktor Dostál ve svém článku uvádí i další dva závěry, z nichž první považuji za velmi diskutabilní: 1. že významného snížení výskytu dysplazie lze dosáhnout důslednou selekcí jen psů samců bez kontroly fen 2. že ani nález dysplazie III. stupně podstatně nesníží loveckou upotřebitelnost českého fouska (tento závěr udělal na základě pozorování jediného psa do jeho stáří 8 let). Aby bylo možné tvrdit, že Vámi zmiňovaná kniha odkazuje na zkušenosti chovatelů před námi, které jsou prověřeny praxí, museli bychom mít k dipozici dostatečný počet výsledků DKK dnešní populace českých fousků. Povinnost stanovování DKK byla však v době, kdy se plemeno zároveň potýkalo s dodnes přetrvávajícím problémem lysivosti, na základě výše uváděných analýz zastavena, a nemůžeme tak zjistit, co praxe přinesla. Dalším bodem, který ve své reakci uvádíte je, že varianta provádět vyšetření u starších psů by zapříčinila to, že by do stupně DKK D spadalo více psů a fen z důvodů opotřebení kloubů. Dle vědeckých studií tomu tak však není. Odborníci uvádějí, že výsledek posouzení stavu kyčelních kloubů se s věkem zpřesňuje. Různé studie uvádějí různé výsledky, shodují se však na tom, že až ve dvou letech je spolehlivost hodnocení rentgenogramů okolo 90 % (Corley, 1987 uvádí u NO v roce stáří 69,9% a ve dvou letech 95,4%, Jessen a Spurrell, 1972 uvádí u MOK v roce stáří 32,4 % a ve dvou letech 92,5%, Olsewski a kol. 1983 uvádí u NO a LR ve stáří půl roku kolem 40 %, v roce 70-80 % a ve dvou letech kolem 90 %). Jako důvod rozdílné přesnosti nálezů v různém stáří je uváděno, že rentgenologické změny mohou u řady plemen psů být před dosažením dvou let stáří natolik jemné, že může být obtížné je s určitostí zjistit. Dále se zmiňujete o individuálním vyřazování, že by přineslo spekulace, proč on ano a já ne. Váš názor chápu, individuálním pohledem na vyřazování jedinců jsem však samozřejmě nemyslela to, že by dejme tomu třeba poradce chovu měl rozhodovat, koho vyřadí a koho ne. V chovu psů by dle mého názoru měla existovat i jakási „zodpovědnost chovatele“ a také v něm funguje „ruka trhu“, to by např. mohly být „nástroje“ k tomuto individuálnímu pohledu. Já jsem psala článek jako začínající chovatel VMO a vím, že v chovu MMO je situace s počtem jedinců podstatně růžovější než u zbývajících dvou plemen. Souhlasím s Vámi, že porovnání při zavedení vyřazování jen u jednoho z našich plemen by mohlo být zajímavé. Pokud byste však chtěl navázat na výsledky pana doktora Dostála, musel byste zařazovat do chovu minimálně psy samce pouze s výsledkem DKK A/A, což by v současné době snížilo počet chovných psů u MMO asi o jednu třetinu. Je na zvážení, jaké následky by takové opatření na chovatelskou základnu mělo či nemělo. Na závěr bych ještě chtěla zmínit, že i můj článek vznikl na základě informací podložených odbornou literaturou, a to vědeckých článků světových recenzovaných časopisů, které však ve Zpravodaji nelze citovat. V každém případě byl psán právě za účelem zamyšlení a rozvinutí diskuze, za kterou Vám tímto ještě jednou děkuji.
Martin Hanke Martin Hanke wrote on 3.2.2019 at 19:55:
Dobrý den všem. Reakce na článek "Vyřazovat či nevyřazovat jedince s nálezem DKK C z chovu". Po přečtení tohoto článku ve zpravodaji jsem se rozhodl zareagovat, protože nesouhlasím s jeho závěrem. V přiloženém odkazu jsou ke stažení ofocené stránky knihy pana Ing. Jaromíra Dostála Genetika a šlechtění plemen psů. www.uschovna.cz/zasilka/JRPYM34MZPEDEBSD-6RY Přistoupil jsem k ofocení, abych vyloučil svou případnou chybnou interpretaci části této knihy. Závěr stati o DKK je v přímém rozporu se závěrem článku Ing. Kateřiny Svobodové. Kniha je sice z roku 2007, ale odkazuje na zkušenosti chovatelů před námi, které jsou prověřeny praxí. Věřím, že u DO a VMO může vyřazování jedinců s DKK C způsobit problémy v počtu chovných jedinců. Ale varianta provádět vyšetření u starších psů by měla stejný dopad, protože by do D spadalo více psů a fen z důvodu opotřebení kloubů. A varianta vyřazovat nebo nevyřazovat individuálně, se mi už vůbec nelíbí a vždy by zadávala důvod ke spekulacím proč On ano a Já ne. Jako chovatel MMO souhlasím s vyřazováním jedinců s DKK C z chovu. Už v loni tento návrh vyšuměl, alespoň na naší spádové schůzi. Doufám, že letos se posuneme dál a pokud to stanovy dovolují, byl bych pro, aby tato selekce byla praktikována jen u MMO. Když by s ní měly ostatní dvě plemena problémy. Budeme tak mít jedinečnou příležitost sledovat a porovnat, jestli se nám daří v boji s dysplazii kyčelního kloubu. Pokud bude mít většina jiný názor, tak to budu respektovat. Svět se pro MMO nezboří. Jen jsem chtěl všem dát informace podložené odbornou literaturou. Doufám, že rozpoutám věcnou a plodnou diskuzi. S pozdravem „MMO, VMO a DO zdar“! Martin Hanke.
KatLis KatLis wrote on 25.9.2018 at 19:11:
Dobry den Hanko, výstava začíná v 8:30 kdy je přejímka psů, zahájení v 9:30-10:00. Následuje posouzení v kruzích a na 14 hodinu je v plánu přehlídka vítězů a vyhlášení nejkrásnějšího psa výstavy. Určitě doražte, rási Vás uvidíme 🙂
Hana Hana wrote on 25.9.2018 at 16:54:
Dobrý den, chci se zeptat na výstavu v Humpolci, od kolika začíná a dokolika hodin a nějaký časový program?, chci se podivat jako divák. Děkuji
Jana Šmídová Jana Šmídová wrote on 4.6.2018 at 20:35:
Teda klobouk dolu!!!! Takto zpracované výsledky z klubovky jsem za celý svůj chovatelský život neviděla. Skvělá práce. Za všechny Peršany moc děkuji! 🥂😍
Katka Lisová Katka Lisová wrote on 21.12.2017 at 15:03:
Hlavně ať se Vašku daří...s knížkou i bez 🙂 Pěkný den Kat
Václav Texl Václav Texl wrote on 20.12.2017 at 9:58:
Dobry den, Katko, ten Baca-Knoll, to je parada, diky moc za nej. V.