Schůze členů KDO ve spádových oblastech 2019

Klubová konference KDO 2019

Klubová konference se uskuteční 30. března 2019 od 10 hodin v penzionu Artemis v Netřebě.

Konference je nejvyšším orgánem KDO. Konferenci svolává výbor klubu jednou
za pět let. Konference se zúčastňují zvolení delegáti ze spádových schůzí s hlasem
rozhodujícím a pozvaní hosté bez práva hlasovat. Konference projednává a schvaluje
zprávu výboru o činnosti a hospodaření klubu za uplynulé období, zprávu dozorčí rady,
návrhy a podněty podané v průběhu konference a stanoví zásadní linii pro činnost klubu na příští období.
Konference zvolí na příští pětileté funkční období výbor a dozorčí radu klubu

  • v neděli 3. března 2019 v 10:00 hodin

  • penzion Artemis – Netřeba

  • Gestoři Petr Buba a Karel Pfeifer

 • MAPA místa ZDE
 • RESTAURACE ARTEMIS webové stránky ZDE

  • v sobotu 16. února 2019 v 10:00 hodin

  • Motel GURMANIA Starý Pelhřimov

  • Gestor Ladislav Hubata

 • MAPA místa ZDE
 • HOTEL GURMANIA webové stránky ZDE
 • (Výpadovka z Pelhřimova na Tábor, cca 2 km od středu Pelhřimova. Motel s parkovištěm je přímo u silnice na levé straně na začátku obce Starý Pelhřimov)

  • sobota 23. února 2018 v 10:00 hodin

  • Restaurace Na Bijadlech Merklín u Přeštic

  • Gestor ing. Jiří Kec

 • MAPA místa ZDE

  • v sobotu 23. února 2019 v 10:00 hodin

  • Bažantnice BOR v Proboluzi

  • Gestor Josef Jeník(Bor 11, Probluz, 503 15 Dolní Přím; GPS: N 50,2436455, E 015,7322291)
 • MAPA místa ZDE

 • v neděli 17. února 2019 v 9:30 hodin
 • restaurace Colatransport (Brno – Tuřany, Písníky 409/18 )
 • Gestor MVDr. Luboš Šlapanský
 • MAPA místa ZDE

  • v neděli 17. února 2019 v 10:00 hodin

  • restaurace „U Jelena“ Olomouc (Hodolanská 28, Olomouc)

  • Gestor MVDr. Miroslav Kalich

 • MAPA místa ZDE
 • RESTAURACE U JELENA webové stránky ZDE

Žádáme všechny členy KDO, aby se v co největším počtu dostavili na spádové schůze, kde budou mimo jiné předány odznaky KDO. Závěry ze spádových schůzí budou sloužit jako podklady pro jednání Klubové konference!

Spádové schůze budou řídit gestoři určeni výborem KDO. Do 15 dnů po schůzi zašlou předsedovi KDO zápis o průběhu schůze s usnesením a prezenční listinou.

Mimo program bude proveden výběr kandidátů chovu. Nutno s sebou mít psa, průkaz původu a výstavní posudek. Z organizačních důvodů musí na tento požadavek majitel psa či feny předem upozornit gestora členské schůze.