Užitečné odkazy

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství je podle zákonů č. 2/1969 Sb. a 272/1996 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro vodní hospodářství, kromě ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti vod, a pro potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní správy lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků.

Lesy České republiky, s.p.

Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o téměř 20 tisíc km určených vodních toků a bystřin. Roční těžby se pohybují průměrně kolem 7 mil.m3 dřeva, což představuje zhruba 72% běžného přírůstu.

Hospodáři v krajině Memorandum o spolupráci odborných organizací

CIC Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře

FACE Federace organizací pro myslivost a ochranu přírody v EU

ČMKJ –  Českomoravská kynologická jednota

Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 – Chodov, tel: +420 224 948 472, +420 224 948 478

Úřední hodiny

pondělí až čtvrtek
od 8.00 – 11.00 hodin, od 12.00 – 15.00 hodin
, pátek není úřední den!

ČMMJ – Českomoravská myslivecká jednota

Lešanská 1176 / 2a, 141 00 Praha 4 – Chodov, tel: +420 221 592 961

Okresní myslivecké spolky

ČMKU – Českomoravská kynologická unie

Maškova 3, 182 53 Praha 8 – Kobylisy, tel: +420 234 221 371 e-mail: cmku@cmku.cz

FCI Mezinárodní kynologická federace

 

Chovatelské kluby loveckých psů ČR a SR:

Český klub chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého
Baset klub
Beagle klub
Český teriér klub
Foxterier klub
Slovenský klub chovatelů jagteriérů
Klub chovatelů jagteriérů v Čechách

Moravskoslezský klub chovatelů jagteriérů
Klub chovatelů jezevčíků
Klub chovatelů loveckých slidičů
Klub chovatelů německého krátkosrstého ohaře Praha
Klub chovatelů teriérů
Klub honičů
Klub krátkosrstý ohař
Klub dlouhosrstých ohařů
Slovenský kopov klub
Klub Krátkosrstý ohař se sídlem v Brně

Klub chovatelů českého fouska

Zahraniční kynologické organizace