Vyhodnocení chovné sezony

Časové vymezení chovné sezony 2017 je od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2017

Svody v roce 2017 

Výstavy v roce 2017

MMO

Chov. sezona 2017 MMO

DO

Chov. sezona 2017-DO

VMO

Chov. sezona 2017-VMO

 

Časové vymezení chovné sezony 2017 je od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2016

MMO

Chov sezona 2016 MMO

Chov sezona 2016 MMO počet krytí a vrhů

 VMO

Chov. sezona VMO 2016

 DO

DO chov.sezona 2016

Svody v roce 2015 ( DO, MMO, VMO)

Vyhodnodnocení chovné sezony 2015  DO, MMO, VMO

Výstavy v roce 2017 DO, MMO, VMO