Německý dlouhosrstý ohař

   

Historie a současnost

Původ dlouhosrstých loveckých psů je nutné hledat v pradávné historii lidské společnosti. Dle dochovaných rytin a maleb se ve zdejších poměrech vyskytoval lovecký pes s dlouhou srstí. Požadavky lovu s palnými zbraněmi daly vznik i dlouhosrstým ohařům, kde vystavení zvěře bylo důležitým kritériem jejich hodnocení. Dovedli aportovat i zajíce, ve vodě a lesní práci byli výborní, prokazovali ostrost na škodnou. Ještě před první světovou válkou se v odborném tisku vedly polemiky, který z ohařů je lovecky lepší – zda dlouhosrstý, či krátkosrstý. Nejvíce lovenou pernatou zvěří, která rozhodla tento spor, byly koroptve. Dlouhosrstí ohaři neměli tak rychlé hledání a v teplém počasí se rychleji unavili. Z tohoto důvodu došlo k většímu rozšíření krátkosrstých ohařů i v českých zemích. Doufejme, že dnešní změněné podmínky lovu budou naopak prospěšné dlouhosrstým ohařům.

Čistokrevný chov německých dlouhosrstých ohařů je datován od roku 1879. První speciální výstava dlouhosrstých ohařů se konala v Münsteru roku 1890, kde bylo předvedeno 54 psů pocházejících z čistokrevného chovu.

V Čechách byli němečtí dlouhosrstí ohaři drženi myslivci z povolání a lesním personálem,  byli velmi dobré kvality, avšak málo početní. Roku 1925 na výstavě v Teplicích bylo posouzeno 30 dlouhosrstých ohařů, většina měla původ z Vestfálska a Rakouska. Český „Spolek pro chov dlouhosrstých a münsterlandských ohařů„ byl založen v roce 1935.

Průkaz původu chovného dlouhosrstého ohaře Hupa z Lešan majitele ing. Františka Ševčíka, zakládajícího člena spolku, pochází z roku 1929. Za Mysliveckou kynologickou radu ho podepsal významný kynolog Karel Podhajský.

70 let cíleného chovu (toto výročí si připomněl klub v roce 2005) přivedl německého dlouhosrstého ohaře mezi pracovní elitu lovecké kynologie. Díky velice kvalitním chovům a zkušeným kynologům dosáhli němečtí dlouhosrstí ohaři nejvyšší mety a stali se několikrát vítězi Memoriálu Karla Podhajského.

Mezníkem pro český chov německých dlouhosrstých ohařů bylo vytvoření chovných linií. Cílem těchto linií je zkvalitnění chovu po stránce chovatelské a pracovní s důrazem na konstitučně silné a nervově stabilní jedince. Postupným vývojem genealogických linií se jeví, že některé linie jsou krátkodobé, některé oslabené. Jistě by nebylo rozumné je nechat zaniknout.

 

V současné době máme chovné psy zařazeny do čtyř linií:

I .                    Bojar Choteč – Cedro z Podbrda                               7 chovných psů

III.                   Nero Fortuna – Sent z Grygovských skal                   1 chovný pes

V.                   Olaf Frankundfrei – Favorit z Dražně                          3 chovní psi

VII.                  Zorro de Wynen                                                     10 chovných psů

Bez linie                                                                                         3 chovní psi

V roce 2004 bylo k dispozici  47 chovných fen DO.

Pro ucelený přehled uvádím počet krytí, vrhů a odchovaných štěňat za období let 1994 – 2004

rok                           krytí                           vrhy                                     štěňata
                                                                                                         psi           fenky 
1994                          27                               22                                63             46
1995                          35                               28                                86             61
1996                          36                               29                                74             62
1997                          36                               28                                76             86
1998                          16                               12                                27             36
1999                          33                               19                                43             43
2000                          24                               18                                50             42
2001                          24                               20                                46             62
2002                          22                               15                                36             41
2003                          16                                 7                                12             19
2004                          27                               16                                37             41

Současná mezinárodní spolupráce, především s německým a rakouským klubem německých dlouhosrstých ohařů, je na velmi dobré úrovni. V roce 2005 běžely již XXXVII. CACIT Mezinárodní všestranné zkoušky DO, jejichž hostitelem byl právě náš Klub dlouhosrstých ohařů. Tyto vrcholné mezinárodní zkoušky se konají každý rok, střídavě v jedné ze tří zemí.

Naši dlouháni jsou v mezinárodním měřítku srovnatelní po stránce pracovní i exteriérové, což jednoznačně dokazují dosažená umístění jak na mezinárodních výstavách, tak i na mezinárodních všestranných zkouškách a memoriálech.

Dnešní německý dlouhosrstý ohař je a zůstane především pracovním psem výkonných myslivců. Naším úkolem je udržet a zlepšit jeho exteriérové, povahové a  pracovní vlastnosti.

Ke konci r. 2004 měl náš Klub dlouhosrstých ohařů asi 255 majitelů německého dlouhosrstého ohaře (z celkového počtu 673 bylo dále 282 majitelů MMO a 136 VMO). Doufám, že německý dlouhosrstý ohař osloví více zájemců o držení a chov tohoto skvělého plemene s dlouholetou tradicí – plně si to naši čtyřnozí pomocníci zaslouží.

                                                                                       Ing. Jiří  Kec