Podmínky chovnosti KDO

DOKUMENTY

Hlavní směry činnosti KDO pro funkční období 2019 – 2024 (pdf)

Podmínky chovnosti pro plemena KDO (pdf)

 

PODMÍNKY CHOVNOSTI PRO PLEMENA KDO

        německý dlouhosrstý ohař (DO), malý münsterlandský ohař (MMO) a velký münsterlandský ohař (VMO)

Pes

Exteriér:

  • výstavní ocenění na klubové nebo speciální výstavě KDO nejméně velmi dobrý (věk nejméně 15 měsíců)
  • všichni jedinci musí být plnochrupí s nůžkovým skusem

Výkon:

  • ZV nejméně II. cena*, VZ nejméně II. cena, VZ, na kterých se udělují tituly CACT, CACIT v České republice, nebo VZ v zahraničí III. cena.
  • nebo ZV nejméně II. cena*, PZ I. cena a LZ a ZVP nejméně II. cena

 

Fena

Exteriér:

  • výstavní ocenění na klubové nebo speciální výstavě KDO nejméně velmi dobrá (věk nejméně 15 měsíců).
  • všichni jedinci musí být plnochrupí s nůžkovým skusem

Výkon:

  • ZV nejméně II. cena* PZ nejméně II. cena

 

*ZV musí být absolvovány do 2 let věku. V případě, že pes nebo fena nemá složeny ZV, pak některá další zkouška z výkonu nejméně II. cena. Podrobnější popis viz níže – Úprava pracovních podmínek pro zařazení do chovu.

 

Zdravotní vyšetření

Všichni jedinci musí mít vyšetření DKK s nálezem nejvýše stupně B. Vyšetření musí být provedeno nejdříve po dovršení 12 měsíců věku.

Feny německého dlouhosrstého ohaře se stupněm C mohou být zařazeny do chovu. Feny DO se stupněm DKK C je možno krýt pouze psy s DKK stupněm A.

 

Žádané vlastnosti chovných psů i fen

  • ostrost na škodnou
  • hlasitost na stopě
  • slídění za živou kachnou

Tyto vlastnosti, kromě hlasitosti na stopě, nelze v současné době na zkouškách hodnotit, nejsou proto podmínkou chovnosti. Při prokázání těchto vlastností v praxi je žádoucí vést o tom evidenci v seznamu chovných jedinců. Osvědčení ostrosti na škodnou se provádí při střetu psa se škodnou v honitbě. V písemném osvědčení o střetu se škodnou se uvede datum, místo, čas a název honitby a okolnosti, za kterých ke střetu došlo, s popisem chování psa. Svědkové uvedou vedle vlastnoručního podpisu i jméno, příjmení a adresu. Stejným způsobem se osvědčuje slídění za živou kachnou a hlasitost na stopě.

 

Úprava pracovních podmínek pro zařazení do chovu

Z diskuzí na spádových schůzích v roce 2019 vyplynul požadavek co nejlépe prověřovat vrozené vlastnosti potenciálních chovných jedinců a udržovat tak kvalitní vlohy pro lovecký výkon našich plemen. Důraz je nutno klást především na charakteristickou vlastnost ohařů, kterou je vystavování.

Na PZ, které jsou základním výběrovým kritériem pro uchovnění fen, se při dnešním nedostatku drobné zvěře užívají různé metody, jak vystavování prokázat. Mnohem lépe se tato disciplína i další praktické disciplíny, tzv. před výstřelem, posuzují na ZV.

Proto byly ZV zařazeny do podmínek k získání chovnosti. Je žádoucí tyto vlastnosti prokázat již v mladším věku, kdy pes či fena nejsou ještě silně ovlivněni výcvikem. Byl proto stanoven limit dvou let věku, do kterého by měl mít jedinec ZV absolvovány. Z různých důvodů (organizační, nemoc vůdce nebo psa, hárání feny) se může stát, že jedinec v daném časovém úseku ZV neabsolvuje. U fen se proto dává možnost splnit pracovní podmínky pro zařazení do chovu na základě toho, že složí některou další zkoušku výkonu (ZVP, LZ, BZ, VZ). Psi musí pro splnění pracovních podmínek pro zařazení do chovu uspět na vícero zkouškách v každém případě (VZ nebo PZ+LZ+ZVP v předepsaných cenách), budou tedy do chovu zařazeni i bez splnění ZV. Přesto je velmi žádoucí absolvování ZV i u psů, a proto jsou uvedeny v podmínkách chovnosti i pro psy.

Nové podmínky pro zařazování psů a fen DO, MMO a VMO byly schváleny konferencí KDO dne 30. 3. 2019 s platností od 1. 7. 2019. Do konce roku 2019 platí přechodné období pro jedince, kteří nemohou splňovat nové podmínky chovnosti a mohou být registrováni jako chovní jedinci dle předchozích podmínek.

 

Hlavní poradce chovu

MVDr. Luboš Šlapanský

 

Budkovice 63, 664 91 Ivančice

tel. +420 606 928 747

e-mail: lubos.slapansky@seznam.cz