Podmínky chovnosti KDO

Podmínky chovnosti KDO

Podmínky chovnosti schválené na konferenci 30.3.2019 vstoupí v platnost po zveřejnění v nejbližším Klubovém zpravodaji a  po jeho rozeslání  od 1.7.2019.
DOKUMENTY

pro plemena:

        německý dlouhosrstý ohař (DO),

        malý münsterlandský ohař (MMO)

        a velký münsterlandský ohař (VMO).

Pes

– výstavní ocenění nejméně VD

– zkoušky VZ nejméně II. cena

nebo PZ I. cena a LZ a VP nejméně II. cena

Fena

– výstavní ocenění nejméně VD

– zkoušky PZ nejméně II. cena

Všichni jedinci musí

– být plnochrupí

– být vybráni za kandidáty chovu

– mít vyšetření DKK s nálezem nejvýše II. stupně

vyšetření musí být až po 12. měsíci věku

jedince s II. stupněm je možno krýt pouze s partnery s DKK stupně 0

Žádané vlastnosti chovných psů i fen

– ostrost na škodnou

– hlasitost na stopě

– slídění za živou kachnou

Tyto vlastnosti, kromě hlasitosti na stopě, nelze v současné době na zkouškách hodnotit, nejsou proto podmínkou chovnosti. Při prokázání těchto vlastností v praxi je žádoucí vést o tom evidenci v seznamu chovných jedinců. Osvědčení ostrosti na škodnou se provádí při střetu psa se škodnou v honitbě. V písemném osvědčení o střetu se škodnou se uvede datum, místo, čas a název honitby a okolnosti, za kterých ke střetu došlo s popisem chování psa. Svědkové uvedou vedle vlastnoručního podpisu jméno, příjmení a adresu. Stejným způsobem se osvědčuje slídění za živou kachnou a hlasitost na stopě.

Hlavní poradce chovu:

           MVDr. Luboš Šlapanský

Budkovice 63, 664 91 Ivančice

tel. +420 546 451 898

e-mail: slapansky@tiscali.cz