Smutná zpráva

Smutná zpráva
Ve věku nedožitých 73 let  nás opustil kamarád pan Jan Horský z Janovic nad Úhlavou. Byl dlouholetým členem KDO, vynikajícím cvičitelem loveckých psů, zejména ohařů a majitelem a chovatelem velkých münsterlandských ohařů.
Jeho lovecké fanfáry nás doprovázely při nejedné kynologické akci.
Čest jeho památce.

Nominační soutěž na MRK 2020 – PODMÍNKY a termíny Nominace, MRK a MKP

Přihlášky na Nominační soutěž na MRK 2020

Podmínky pro přihlášení


Pro účast na Nominační soutěži na MRK v roce 2020 v Jičíně zasílejte přihlášky nejpozději do 15. listopadu 2019 na e-mail: adamkova@cmmj.cz pouze ve formátu pdf anebo poštou.

Podmínky pro přihlášení:

  • I. cena na VZ, minimálně 470 b.
  • nikdy nestartoval na MRK a MKP


Zasílejte:

  • vyplněnou přihlášku s podpisem vlastníka psa – ZDE
  • oboustrannou kopii PP, včetně příloh PP
  • oboustrannou kopii tabulky z VZ, konanou v 2019

Nekompletní přihlášky nebudou přijímány.

TERMÍNY

2020

Nominační soutěž MRK   8. – 10. května 2020 – OMS Jičín

Memoriál Richarda Knolla 29. – 30. srpna 2020 – OMS Trutnov

Memoriál Karla Podhajského 3. – 4. října 2020 – OMS Uherské Hradiště

PZ – Vyškov, Královopolské Vážany, 29.9.2019

PZ Vyškov, Královopolské Vážany, 29.9.2019

Dne 29. 9. 2019 se konal 2. ročník Podzimních zkoušek CACT na Vyškovsku

Zúčastnilo se ho 9 malých münsterlandských ohařů, dva velcí münsterlandští ohaři a jeden maďarský ohař drátosrstý. Z 12ti psů dokončilo zkoušky úspěšně 8.

1. místo – VMO Arma Honor Girmi, I. cena, 294 bodů, CACT, vůdkyně Kateřina Svobodová

2. místo – MOD Baron z Červených vršků, I. cena, 288 bodů, vůdkyně Ludmila Zajícová

3. místo – MMO Abra z Florianova dvora, I. cena, 284 bodů, vůdce Roman Březina


Dále v první ceně uspěli následující zástupci plemene malý münsterlandský ohař:

Ares z Dlouhé jámy, 283 b., vůdkyně Alexandra Škápíková, Gera Ulja-Morava, 279 b., vůdce Jaroslav Šlimar, Diana z Angeliky, 272 b., vůdce Ing. Stanislav Rafaj, Artemis z Dlouhé jámy, 265 b., vůdkyně Jana Sommerová a Claire z Lesa Královce, 251 b., vůdkyně Mgr. Stanislava Midrlová.

Ing. Kateřina Svobodová