Jak si vedli DO z ČR na zkouškách v Německu

Následující článek se týká pouze „dlouhánů“ z českých chovatelských stanic, kteří byli předvedeni v roce 2023 na zkouškách v Německu. Chovné zkoušky VJP (ZV) a HZP (PZ) se posuzují podle dvanáctistupňové škály – tato stupnice umožňuje přesnější posuzování prací psů v jednotlivých disciplínách. Zkouška VGP (VZ) se hodnotí čtyřstupňovou škálou. U dlouhánů se posuzuje vždy podle normálního zkušebního řádu, tzv. Schorlemer HZP nebo IVGP (Mezinárodní VZ) jsou tudíž standardní zkoušky a nedochází u nich k žádnému zpřísnění zkušebního řádu. Schorlemer HZP jsou celostátní HZP s mezinárodní účastí, startují na nich budoucí chovní psi a feny z celého Německa, často také psi z Rakouska a v tomto roce zde byla i fena z České republiky Life z Budišovské doliny, která obsadila se 187 body výborné 7. místo.
Celkově bylo v roce 2023 na německých zkouškách předvedeno 9 psů ze třech českých chovatelských stanic, a to na 4 typech zkoušek. Dva psi byli předvedeni českými chovateli a majiteli a sedm psů těmi německými. Oba dva čeští vůdci si velmi dobře vedli jak na VJP, tak na HZP. Life z Budišovské doliny jsem bohužel na zkouškách osobně neviděl, její výsledky však potvrzují kvalitu výcviku. Almu Jestřábí stopa jsem měl možnost na obou zkouškách pozorovat a byl jsem nadšen z vývoje, jaký udělala mezi VJP a HZP, na nichž předvedla výborný výkon s výsledkem 188 bodů.
Dva odchovánci Chora a Chuck z Horákova dvora absolvovali VGP bez ztráty jediného bodu a stali se tak v obou případech vítězi zkoušek. Chora předvedla vynikající výkony ve všech disciplínách, a dokonce dvakrát obdržela nejvyšší ohodnocení 4H. Chuck absolvoval v první ceně rovněž 20 a 40 hodinové barvářské zkoušky.

Jak je vidět, ani čeští odchovánci se v zemi původu plemene neztratí.

 

Zdeněk Burian