22. MEMORIÁL JOSEFA VENHODY 21- 22.10.2017

22. MEMORIÁL JOSEFA VENHODY 21- 22.10.2017 

VZ ohařů a ostatních plemen

OMS Třebíč ve spolupráci s MS Studenec

Startovalo 18 ohařů (zastoupení plemen KO, NDO, CF, DO, VOK, VOD, MOK) a 12 ostatních

plemen (NK, JGT, FXH, LR, WSS). Ohaři neměli velké zkouškové štěstí. 6 z 18 startujících

neobstálo (Nedařilo se na vodě, někomu na ohrádce, někdo neuspěl na vlečkách)

V I. ceně uspělo 7 ohařů, ve II. ceně 3 a ve III. ceně 2 ohaři.

 – Vítězem Vítězslav Šesták s fenou NDO, Bára z Babického žlebu …I. ceně 492 bodů a titul

čekatelství šampionátu práce CACT

 – 2.místo Antonín Pokorný s psem Bred z Višňové (NKO), I.cena 486 bodů, CACT

 – 3. místo Martin Jambor s fenou Happy z Budišovské doliny (DO), I.cena 486 bodů

(další zástupce KDO, Milan Doležal, Hako z Budišovské doliny 474 bodů, II cena (limitní známka)

U ostatních plemen z 12 startujících jedinců se 10 umístilo v I. ceně a 2 v ceně III. Nejlepšího

výkonu dosáhl a titul CACT obdržel Luboš Chmelíček s fenkou německého křepeláka Kony Any – Bon,

kteří získali 474 bodů.

Napsat komentář