Prodloužení uzávěrky přihlášek na 11. Memoriál Miroslava Němce – ZV KDO CACT

Uzávěrka přihlášek na 11. Memoriál Miroslava Němce – ZV KDO CACT se prodlužuje do 30. 4. 2021!

V případě nepříznivé epidemiologické situace, která by nedovolila zkoušky pořádat v původním termínu, bude vyhlášen co nejbližší náhradní termín, o kterém budou přihlášení vůdci včas informováni.

Propozice a další informace najdete ZDE

 

Smutná zpráva

smutna zprava

Naše řady v těchto dnech opustil dlouholetý nenápadný člen KDO Josef Láník z Brancouz u Jihlavy. Josef miloval MMO a velice jim fandil skoro na každé výstavě. Byl skromný, nenápadný a obětavý myslivec.

Čest jeho památce!

Petr Buba

Změna termínu konání 23. Samostatné klubové výstavy na Konopišti

Vážení členové klubu,

vzhledem k nezlepšující se situaci ve věcech vládních opatření a omezování shromažďování bylo rozhodnuto o přesunu konání 23. Samostatné klubové výstavy a přehlídky chovných psů a fen na Konopišti, a to na neděli 1. srpna 2021.

Bližší informace naleznete v sekci Klubové akce/klubové výstavy roku 2021.

Vyjádření pořadatelů ke konání výstavy v Náměšti na Hané

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom vám oznámili, že naši tradiční Náměšťskou výstavu (jejíž součástí jsou vaše klubové či speciální výstavy) usilovně připravujeme a stále věříme, že v termínu 12. 6. 2021 proběhne. Vše samozřejmě závisí na výrazném zlepšení epidemiologické situace a rozvolňování omezujících opatření. Každopádně vás chceme ujistit, že i kdyby výstava nemohla v původním termínu proběhnout, proběhne v termínu pozdějším (zatím případná varianta je 11. 7. 2021).

V souvislosti s tímto jsme se rozhodli posunout uzávěrky na nejzazší možné termíny, a to:

  1. uzávěrka 30. 4. 2021
  2. uzávěrka 20. 5. 2021

Věříme, že do 20. 5. snad už bude zřejmé, zda akce proběhne či nikoliv, případně za jakých podmínek.

Držme si place a věřme, že se v Náměšti setkáme!

Za pořadatele

Jiří Zbořil

ředitel výstavy

www.vystavanamest.cz

Zprávy o činnosti klubu pro spádové schůze 2021

Vážení členové Klubu dlouhosrstých ohařů,

protože není možnost se setkat osobně na spádových schůzích, dovolte mi pár slov netradičně touto formou. Informovanost členské základny se výbor rozhodl řešit aktuálně jedinou možnou cestou, online prostřednictvím webových stránek. Pročtěte si zprávy jednotlivých zástupců výboru ke shrnutí jejich agendy za minulý rok:

Zpráva předsedy klubu

Zpráva Dozorčí rady

Zpráva hlavního poradce chovu

Zpráva výcvikáře klubu

Zpráva o hospodaření KDO

Za celý výbor a pana předsedu Vás prosím o zpětnou vazbu, která je pro nás velmi důležitá. Konstruktivní připomínky zašlete emailovou poštou gestorům Vaší spádové oblasti a současně také jednatelce. Budou projednány po termínu poslední spádové schůze.

Kontakty:

Střední s severní Čechy – Petr Buba (p.buba@seznam.cz)

Jižní Čechy – Dr. Jiří Tesař (tesaru@seznam.cz)

Západní Čechy – Ing. Lenka Fialová (svatoborsky.revir@seznam.cz)  a Ing. Jiří Kec (kec.sumava@seznam.cz)

Východní Čechy – Zdeněk Horák (horak.zhd@seznam.cz)

Jižní Morava – MVDr. Luboš Šlapanský (lubos.slapansky@seznam.cz)

Severní Morava – MVDr. Miroslav Kalich (miroslav.kalich@seznam.cz)

Jednatelka KDO – Ing. Zuzana Menclová (menclovaz@email.cz)

Připomínám platbu členského příspěvku, která je kvůli omezení shromažďování možná pouze zasláním na účet klubu. Poplatek za členství zasílejte na číslo účtu 107-7388130267/0100. Poplatek stávajícího člena je 300,- Kč za rok – jako variabilní symbol prosím nezapomeňte uvést své členské číslo.

Závěrem bych Vám ráda popřála, abyste si i v této době užívali společnost a pozornost Vašich dlouhosrstých ohařů doma i při lovech a toulkách přírodou!

Ing. Zuzana Menclová

Jednatelka KDO

OVP Náměšť na Hané 2021

Od 1. 2. je plně spouštěno on-line přihlašování na Náměšťskou výstavu přes www.dogoffice.cz

Pozor, novinkou letošního roku je to, že akce je na dogoffice rozdělena na 2 výstavy, a to zvlášť oblastní a zvlášť klubové a speciální. Naše plemena tedy najdete pod Typ výstavy – klubová.

Bližší informace, PROPOZICE i PŘIHLÁŠKU najdete také na vystavanamest.cz

Nominační soutěž na MRK 2021

Zastoupení našich plemen na letošní Nominační soutěži na Memoriál Richarda Knolla, která se bude konat 7. – 9. května 2021, je nebývalé.

V pátek budou bojovat dva zástupci německého dlouhosrstého ohaře – Neron z Ka-Mir Bohemia se svým vůdcem panem Václavem Hejnou a Amor von der Riedleite s panem Ing. Luďkem Jirků a dále malý münsterlandský ohař Argo z Malechovských polí se svým vůdcem panem Davidem Zápotockým. V neděli pak sestavu doplní fena německého dlouhosrstého ohaře Finja Lindemann´s a její vůdce pan Jiří Hála. Mezi náhradníky je pak ještě také fena DO Leila Lanferové polia, vůdce pan Petr Vavřina.

Všem velmi gratulujeme k úspěchu a přejeme, aby Nominační soutěž na MRK 2021 proběhla přesně dle jejich představ!

Celkový seznam účastníků soutěže naleznete zde.

 

 

Rušení spádových schůzí

Vážení členové, vzhledem k přetrvávající koronavirové situaci se nemohou konat spádové schůze klubu. Na stránkách však budou v brzké době zveřejněny zprávy jednotlivých činovníků klubu, ke kterým se budete moci vyjádřit alespoň písemnou formou, a to na adresu jednatelky klubu Ing. Zuzany Menclové. Vaše reakce na zveřejněné zprávy velmi uvítáme, s podnětnými připomínkami bude výbor klubu dále pracovat.

Vyšla nová kniha o práci na pobarvené stopě

 

Práce na barvě (H.-J. Borngräber)

Dosled postřelené nebo jinak poraněné spárkaté zvěře pomocí loveckého psa je nezbytný nejen z pohledu ochrany zvířat proti týrání, ale je i nedílnou součástí myslivecké etiky. Kniha Hanse-Joachima Borngräbera Práce na barvě vyšla v Německu v nakladatelství Kosmos v roce 2018. Ještě téhož roku získala ocenění v soutěži o knihu roku, vypsané prestižním časopisem Wild und Hund. V odborných kruzích je považována za standardní návod k výcviku loveckých psů pro dosledy a pro jejich vedení v lovecké praxi.
Odborná kynologická publikace, která poprvé vychází v českém jazyce, je členěna do tří částí:
Vše o vůdci psa (základní znalosti vůdce, anatomie zvěře, součásti stopy zvěře, výcvik psa, vůdce psa v praxi),
Vše o psovi (vhodná plemena loveckých psů, chov a ustájení psa, nos psa a faktory ovlivňující jeho výkon, postupný výcvik ve všech fázích práce na stopě postřelené zvěře, svádivé stopy)
Práce na stopě v praxi (chování zvěře v ráně a po ní, práce týmu vůdce a pes na přírodní stopě postřelené zvěře a ve zvláštních situacích).
Svým rozsahem unikátní kniha, doplněná více než 300 barevnými fotografiemi, není určena jen majitelům specialistů na práci na pobarvené či nepobarvené stopě spárkaté zvěře, jimiž jsou barváři. Skvěle poslouží všem majitelům ohařů, slídičů, retrívrů, honičů ale i teriérů a jezevčíků; tedy loveckých psů, kteří jsou po náležitém výcviku a zapracování též schopni odvést skvělou práci při dosledu.

352 stran, formát 170 x 240 mm, pevná knižní vazba, barevná laminovaná obálka, 304 barevné fotografie, 67 barevných ilustrací. V roce 2020 vydalo nakladatelství Lesnická práce, prodejní cena 650 Kč.

Smutná zpráva

Uprostřed lovecké sezony, 21. 11. 2020, náhle odešel pan Jaroslav Dvořáček z Velkých Opatovic. Jeden z věrných příznivců německých dlouhosrstých ohařů (a také dlouhosrstých jezevčíků), který se od roku 1979 aktivně věnoval chovu tohoto plemene. Z jeho chovatelské stanice od Smolenské přehrady vzešlo mnoho kvalitních jedinců. Na dalších kynologických setkáních budeme postrádat jeho přátelský úsměv. Podařilo se mu však vychovat následovníka, který jistě udrží jeho odkaz v povědomí kynologické společnosti.

Zrušení Memoriálu Ing. Vladimíra Dejmka

Vážení vůdci, kolegové rozhodčí, přátelé myslivecké kynologie, kolegové myslivci,

v souladu s usnesením vlády České republiky č. 1021 Sb., o přijetí krizového opatření a dalších právních předpisů na vyhlášení krizového stavu na celém území České republiky navazující, jsme nuceni bez náhrady zrušit VIII. ročník Memoriálu Ing. Vladimíra Dejmka – Mezinárodních všestranných zkoušek, které se měly konat v termínu 25. – 26. 10. 2020.

Velmi pečlivě jsme zvažovali, zda a v jakém rozsahu zkoušky uskutečnit, provést změnu termínu popřípadě, zda celou akci nezrušit. Ve světle vývoje situace v posledních dnech jsme se po velmi těžkém rozhodování rozhodli pro zrušení celých zkoušek, neboť nevidíme v dohledné době cestu, jak je uskutečnit.

Vzniklé situace je nám nesmírně líto a je nám známo, že zrušení zkoušek negativně ovlivní Vaše cvičitelské a chovatelské záměry. Pořadatel je však vázán platnou legislativou, která byla v souvislosti s krizovým stavem v České republice přijata. V této nelehké situaci Vás pak žádáme o pochopení, vzájemné porozumění a pokoru. Chápejme všichni toto rozhodnutí jako výraz zodpovědnosti pořadatele a ochranu nás všech před šířením nemoci COVID-19, která je prioritou a musí dostat přednost před ostatními zájmy.

Přihlášení účastníci budou o zrušení zkoušek informováni.  Pokud již někdo zaplatil startovné, bude mu v plné výši vráceno.

Věříme, že se znovu setkáme v následujícím roce při příštím Memoriálu, který je naplánován na dny 30. a 31. 10. 2021.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme všem zejména pevné zdraví.

Myslivecké kynologii a lovu zdar !

Kynologická komise OMS Karlovy Vary

Klubová výstava KDO při OV všech plemen v Náměšti na Hané

V netradičním termínu, 27. 9. 2020, se konala Klubová výstava v Náměšti na Hané, které se zúčastnilo 27 MMO, 7 VMO a 7 DO. Jako nejlepší malý münsterlandský ohař byl zvolen Jetro od Pstruží říčky – V1, CAC, VKV, BOB, nejlepší fenou byla Brita z Lipovského háje – V1, CAJC, BOJ, BOS. Nejlepší hodnocení mezi velkými münsterlandskými ohaři získala fena Windy Svatoborský revír – V1, CAC, VKV, BOB, nejlepším psem byl Arm od Rybníka Žabince – V1, CAC, VKV, BOS. Mezi německými dlouhosrstými ohaři zvítězil Norik z Ka-Mir Bohemia – V1, CAC, VKV, BOB, z fen byla nejlepší Chris z Budišovské doliny – V1, CAC, VKV, BOS.

Celkové výsledky včetně posudků a fotografické dokumentace naleznete v sekci Výsledky klubových výstav.