Závazné předpisy Mezinárodního klubu MMO

Na letošních členských schůzích proběhla diskuze ohledně dodržování nařízení Mezinárodního klubu MMO (KLM-I) e.V. Na základě požadavků členů KDO zveřejňujeme odkaz na usnesení z valných hromad KLM-I, které jsou pro členské státy, tedy i pro ČR, závazné: https://klm-international.info/de/section/hauptversammlung/. Problematiky řešené v loňském roce se týká konkrétně Usnesení z výroční valné hromady 2014 bod 08.4. (str. 9).

Napsat komentář