Zprávy o činnosti klubu pro spádové schůze 2021

Vážení členové Klubu dlouhosrstých ohařů,

protože není možnost se setkat osobně na spádových schůzích, dovolte mi pár slov netradičně touto formou. Informovanost členské základny se výbor rozhodl řešit aktuálně jedinou možnou cestou, online prostřednictvím webových stránek. Pročtěte si zprávy jednotlivých zástupců výboru ke shrnutí jejich agendy za minulý rok:

Zpráva předsedy klubu

Zpráva Dozorčí rady

Zpráva hlavního poradce chovu

Zpráva výcvikáře klubu

Zpráva o hospodaření KDO

Za celý výbor a pana předsedu Vás prosím o zpětnou vazbu, která je pro nás velmi důležitá. Konstruktivní připomínky zašlete emailovou poštou gestorům Vaší spádové oblasti a současně také jednatelce. Budou projednány po termínu poslední spádové schůze.

Kontakty:

Střední s severní Čechy – Petr Buba (p.buba@seznam.cz)

Jižní Čechy – Dr. Jiří Tesař (tesaru@seznam.cz)

Západní Čechy – Ing. Lenka Fialová (svatoborsky.revir@seznam.cz)  a Ing. Jiří Kec (kec.sumava@seznam.cz)

Východní Čechy – Zdeněk Horák (horak.zhd@seznam.cz)

Jižní Morava – MVDr. Luboš Šlapanský (lubos.slapansky@seznam.cz)

Severní Morava – MVDr. Miroslav Kalich (miroslav.kalich@seznam.cz)

Jednatelka KDO – Ing. Zuzana Menclová (menclovaz@email.cz)

Připomínám platbu členského příspěvku, která je kvůli omezení shromažďování možná pouze zasláním na účet klubu. Poplatek za členství zasílejte na číslo účtu 107-7388130267/0100. Poplatek stávajícího člena je 300,- Kč za rok – jako variabilní symbol prosím nezapomeňte uvést své členské číslo.

Závěrem bych Vám ráda popřála, abyste si i v této době užívali společnost a pozornost Vašich dlouhosrstých ohařů doma i při lovech a toulkách přírodou!

Ing. Zuzana Menclová

Jednatelka KDO

Napsat komentář