Zrušení Memoriálu Ing. Vladimíra Dejmka

Vážení vůdci, kolegové rozhodčí, přátelé myslivecké kynologie, kolegové myslivci,

v souladu s usnesením vlády České republiky č. 1021 Sb., o přijetí krizového opatření a dalších právních předpisů na vyhlášení krizového stavu na celém území České republiky navazující, jsme nuceni bez náhrady zrušit VIII. ročník Memoriálu Ing. Vladimíra Dejmka – Mezinárodních všestranných zkoušek, které se měly konat v termínu 25. – 26. 10. 2020.

Velmi pečlivě jsme zvažovali, zda a v jakém rozsahu zkoušky uskutečnit, provést změnu termínu popřípadě, zda celou akci nezrušit. Ve světle vývoje situace v posledních dnech jsme se po velmi těžkém rozhodování rozhodli pro zrušení celých zkoušek, neboť nevidíme v dohledné době cestu, jak je uskutečnit.

Vzniklé situace je nám nesmírně líto a je nám známo, že zrušení zkoušek negativně ovlivní Vaše cvičitelské a chovatelské záměry. Pořadatel je však vázán platnou legislativou, která byla v souvislosti s krizovým stavem v České republice přijata. V této nelehké situaci Vás pak žádáme o pochopení, vzájemné porozumění a pokoru. Chápejme všichni toto rozhodnutí jako výraz zodpovědnosti pořadatele a ochranu nás všech před šířením nemoci COVID-19, která je prioritou a musí dostat přednost před ostatními zájmy.

Přihlášení účastníci budou o zrušení zkoušek informováni.  Pokud již někdo zaplatil startovné, bude mu v plné výši vráceno.

Věříme, že se znovu setkáme v následujícím roce při příštím Memoriálu, který je naplánován na dny 30. a 31. 10. 2021.

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme všem zejména pevné zdraví.

Myslivecké kynologii a lovu zdar !

Kynologická komise OMS Karlovy Vary

Napsat komentář