Nové zákony a omezení myslivosti v Polsku

Možná jste slyšeli o nových zákazech a omezení myslivců a kynologů v Polsku.

Naši kolegové v Polsku jsou touto novelizací šokováni, protože doslova ničí dlouhodobé polské lovecké tradice, kulturu a metody.

V první řadě bych vyzdvihla změny v kynologii

1. Zákaz narušení volně žijících zvířat v případě, že se nejedná o lov
Výsledek: Novela zabraňuje kynologům účinně vycvičit a vyzkoušet své lovecké psy a sokolníkům výcviku jejich dravých ptáků – činnost, kterou UNESCO globálně uznává jako „nehmotné kulturní dědictví“.

V několika dalších bodech nabízím shrnutí Bohumila Straky

1) omezení výcviku psů a sokolnictví
2) Ministr životního prostředí bude jmenovat a odvolávat předsedu myslivecké organizace, což je de facto „zestátnění“ a nepřípustný zásah do samosprávné myslivecké organizace. Představme si, že by předsedu našeho spolku Českomoravská myslivecká jednota Ing. Jiřího Janotu odvolával ministr ŽP Richard Brabec, kdykoliv se mu něco znelíbí nebo když „nejde na ruku“.
3) Zrušení sankcí za obstrukce při lovu – radikální aktivisti budou moci beztrestně blokovat a sabotovat lovy.
4) Zákaz podílení se na myslivosti pro mládež do 18 let. Copak to je nějaké porno nebo alkohol, aby to bylo od 18 let? De facto to bude znamenat znemožnění výchovy mladých myslivců na středních lesnických školách.
5) Zákaz olověného střeliva do 31. 12. 2019. Zatím však za olověné střelivo neexistuje adekvátní náhrada. Např. náhražky slitin mědi a zinku jsou příliš lehké a navíc toxické pro ryby a rybí plůdek nehledě na špatné fyzikální vlastnosti a nebezpečně vysokou odrazivost u náhražek měkkého olova.
6) Periodické přezkoušení myslivců každých 5 let. De facto to bude znamenat, že mnoho velmi zkušených starších myslivců bude vyřazeno, neb jak známo paměť ve vyšším věku slábne. Z myslivecké komunity tedy vypadne nejmladší a nejstarší generace – asi je to účel zničit mysliveckou komunitu. Kdo pak bude regulovat zvěř a africký mor prasat, který se už nyní katastrofálně rozšiřuje kolem Varšavy?
Originální tisková zpráva FACE ZDE

Napsat komentář